Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto
utorok 17.00 biblická hodina v reči maďarskej farský úrad
streda 18.00 biblická hodina pre mládež v reči slovenskej farský úrad
18.30 biblická hodina pre mládež v reči maďarskej farský úrad
štvrtok 17.00 biblická hodina v reči slovenskej farský úrad
nedeľa 9.00 bohoslužby v reči slovenskej
detská besiedka v reči slovenskej
kostol
10.30 bohoslužby v reči maďarskej
detská besiedka v reči maďarskej
kostol

Oznamy (21. apríl 2024)

  • V utorok 23. apríla 2024 o 18.00 budeme mať ekumenickú bohoslužbu duchovných z mestskej časti Budapešť V. v reči maďarskej. Biblická hodina tým pádom nebude.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že v kaplnke Ekumenickej pastoračnej služby na adrese Za kasarňou 3 sa konajú dnes a nabudúcu nedeľu Služby Božie so začiatkom o 17.00. Výkladom Slova Božieho poslúži dekan kancelárie Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR mjr. ThDr. Dávid Vargaeštok. Pri východe z kostola nájdete bližšie informácie o službe a mieste vykonávaní Služieb Božích. Mesačné oznamy aktivít nájdete na webovej stránke www.ustreps.sk. Za pochopenie ďakujeme.
  • V utorok, 16. apríla 2024 o 14,00 sme sa v Obradnej sieni na Cintoríne v Dunajskej Strede rozlúčili s našim bratom Dávidom Kuczym, ktorého Boh odvolal spomedzi nás vo veku 75 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Evanjelia podľa Matúša 22. kapitoly, 41-46. veršov: „Keď sa farizeji zišli, opýtal sa ich Ježiš: „Čo si myslíte o Kristovi? Čí syn je?“ „Dávidov,“ odpovedali mu. Povedal im: „Ako ho potom Dávid v Duchu nazýva Pánom, keď hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy? Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako to, že je jeho synom?“ A nikto mu nevedel odpovedať ani slovo. Od toho dňa sa ho už nikto viac neodvážil vypytovať.“ Nech Pán poteší smútiacu rodinu. Hlasom zvona spomíname na zosnulého.
  • V stredu, 17. apríla 2024 o 14,00 sme sa v Obradnej sieni na Cintoríne v Podunajských Biskupiciach rozlúčili s našim bratom Kolomanom Madim, ktorého Boh odvolal spomedzi nás vo veku 93 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Druhého listu apoštola Pavla Timotejovi 2. kapitoly, 1-3. veršov: „Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista.” Nech Pán poteší smútiacu rodinu. Hlasom zvona spomíname na zosnulého.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že presbyterstvo cirkevného zboru dňa 3.10.2023 prijalo uznesenie o generálnej oprave organa službou reštaurátora, Jána Nováka z Lipovej na základe jeho cenovej ponuky v hodnote 59.650 EUR. Táto cenová ponuka je platná do 31.12.2025. Následne naše presbyterstvo sa uznieslo na tom, že vyhlasuje zborovú zbierku na opravu organa a to formou označenia pokladničky, ktorý sa nachádza od kazateľnice naľavo, ale svoje ofery môžete posielať na tento účel aj cez bankový účet, alebo osobne sa zastaviť na farskom úrade. Nech Pán Boh požehná naše úsilie, aby sme mohli spoločne oslavovať Jeho meno dôstojne a správne. Oznamujeme cirkevníkom, že do dnešného dňa sa vyzbieralo na tento účel od vyhlásenia zborovej zbierky 16.970 EUR. Ďakujeme veľmi pekne každému za jeho vrúcny dar a za vrelú zodpovednosť cirkevného zboru.
  • Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy spoločne s kresťanskými duchovnými pánom farárom Dávidom Bázlikom a otcom Thomasom srdečne pozývajú širokú kresťanskú rodinu na v poradí už tretiu EKUMENICKÚ PÚŤ JEDNOTY tentoraz v Petržalke. V sobotu 27. apríla 2024 od 9:30 začíname púť v evanjelickom kostole na Strečnianskej ulici a chceme doputovať pešo i autobusom MHD do Kostola sv. Arnolda Janssena na Krupinskej ulici (cca o 11 hod). Môžeme sa tešiť na komentované prehliadky kostolov, predstavenie miestneho zboru resp. farnosti, ekumenické modlitby a pohostenie.

Kázne v roku 2022

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti

© 2008–2024. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.