Duchovní zboru

Eugen Mikó (duchovný zboru v rokoch 1981–2003)

Životopis

Spomienky

Tibor Demes Zsolt Görözdi András Lucskay Imrich Peres Veronika Tompa Zoltán Varga Simona Vaščáková rod. Abosiová

Béla Szabó (duchovný zboru v rokoch 1939–1948)

Životopis

Spomienky

Dalma Csukás Gassner Béla Szabó ml.
© 2008–2024. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.