Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto
utorok 16.30 biblická hodina pre mládež v reči maďarskej zborová sieň
18.00 biblická hodina v reči maďarskej zborová sieň
štvrtok 17.00 biblická hodina v reči slovenskej zasadacia sieň farského úradu
piatok 18.00 biblická hodina v reči maďarskej zborová sieň
nedeľa 9.00 bohoslužby a detská besiedka v reči slovenskej kostol
10.30 bohoslužby a detská besiedka v reči maďarskej kostol

Oznamy (26. jún 2022)