Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto
utorok 17.00 biblická hodina v reči maďarskej farský úrad
streda 18.00 biblická hodina pre mládež v reči slovenskej farský úrad
18.30 biblická hodina pre mládež v reči maďarskej farský úrad
štvrtok 17.00 biblická hodina v reči slovenskej farský úrad
nedeľa 9.00 bohoslužby v reči slovenskej
detská besiedka v reči slovenskej
kostol
10.30 bohoslužby v reči maďarskej
detská besiedka v reči maďarskej
kostol

Oznamy (19. máj 2024)

  • Oznamujeme bratom a sestrám, že v kaplnke Ekumenickej pastoračnej služby na adrese Za kasárňou 3 sa konajú dnes Služby Božie so začiatkom o 17.00. Výkladom Slova Božieho poslúži dekan kancelárie Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR mjr. ThDr. Dávid Vargaeštok. Pri východe z kostola nájdete bližšie informácie o službe a mieste vykonávaní Služieb Božích. Mesačné oznamy aktivít nájdete na webovej stránke www.ustreps.sk. Za pochopenie ďakujeme.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že v poslednú májovú nedeľu presbyterstvo nášho cirkevného zboru v súlade s uznesením č. ZST 34/2024 Synodálnej rady RKC na Slovensku vyhlasuje zbierku na pomoc Diakonie RKC na Slovensku. Presbyterstvo cirkevného zboru sa rozhodlo na tento účel venovať nedeľnú zbierku peršeľa dňa 26. mája 2024, teda v nedeľu Svätej Trojice. Prosíme bratov a sestry, aby s tým počítali, a tak poslednú nedeľu v mesiaci slúžia naše zbierky na podporu Centra Diakonie RKC na Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že generálna oprava organa bude prebiehať od novembra 2024 do konca roka 2026. Zborová zbierka na opravu organa, a to formou označenia pokladničky, ktorý sa nachádza od kazateľnice naľavo potrvá i naďalej, svoje ofery môžete posielať na tento účel aj cez bankový účet, alebo osobne sa zastaviť na farskom úrade. Nech Pán Boh požehná naše úsilie, aby sme mohli spoločne oslavovať Jeho meno dôstojne a správne. Oznamujeme cirkevníkom, že do dnešného dňa sa vyzbieralo na tento účel od vyhlásenia zborovej zbierky 18.309 EUR. Ďakujeme veľmi pekne každému za jeho vrúcny dar a za vrelú zodpovednosť cirkevného zboru.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že Základná umelecká škola Františka Oswalda na Daliborovom námestí v Bratislave Vás srdečne pozýva na štúdium hry na orgáne. Štúdium je určené pre všetky vekové skupiny. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 3. a 4. júna 2024 v budove školy v Petržalke. Bližšie informácie dostanete od učiteľa Mgr. art. Janko Siromana, Ph.D. na telefonickom kontakte 0915 331 940. Za pochopenie ďakujeme.

Kázne v roku 2024

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti

© 2008–2024. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.