Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto
utorok 17.00 biblická hodina v reči maďarskej zborová sieň
štvrtok 17.00 biblická hodina v reči slovenskej zasadacia sieň farského úradu
nedeľa 9.00 bohoslužby v reči slovenskej
detská besiedka v reči slovenskej
kostol
10.30 bohoslužby v reči maďarskej
detská besiedka v reči maďarskej v dvoch skupinách
kostol

Oznamy (1. október 2023)

  • V utorok o 18.00 budeme mať presbyterskú schôdzu.
  • V pondelok, 25. septembra 2023 o 14,00 sme sa v Obradnej sieni Cintorína v Podunajských Biskupiciach rozlúčili s bratom Árpádom Ginzerym, ktorého Boh odvolal spomedzi nás vo veku 80 rokov. Slovo potešenia sme zvestovali na základe Knihy Skutkov apoštolov 6. kapitoly, 8-15. veršov a 7. kapitoly, 54-56. veršov: „Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia. Tu povstali proti nemu niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov, ako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. Vtedy podplatili mužov, ktorí hovorili: „Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu.“ Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli ho pred veľradu. 13 Postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: „Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti Zákonu. Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazaretský zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám odovzdal Mojžiš.“ Všetci, čo sedeli vo veľrade, naňho uprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.” [...] Keď to počuli, v srdci zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“ Nech Pán poteší smútiacu rodinu. Hlasom zvona spomíname na zosnulého.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že dnes po bohoslužbe sa uskutoční promenáda protestantskou Bratislavou. Túto prechádzku nám spestrí svojím zaujímavým výkladom o protestantizme v meste Árpád Korpás, sprievodca, podpredseda Občianskeho združenia Bratislavské rožky, zaoberajúci sa históriou a hodnotami hlavného mesta, člen Asociácie slovenských sprievodcov a Asociácie sprievodcov Bratislavy. Promenáda je naplánovaná na 1 a pol hodinu. Pred odchodom máte možnosť využiť toaletu. Srdečne voláme bratov a sestry na toto spoločné podujatie.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že dňa 22. októbra 2023 so začiatkom o 10.00 sa konajú spoločné dvojjazyčné bohoslužby pri príležitosti 105. výročia narodenia Vd. duchovného Andreja Maťašíka, ktorý pôsobil v našom cirkevnom zbore 26 rokov. Súčasťou slávnostných služieb Božích bude príležitostná služba Slova zástupcu biskupa, Vd. Jána Semjana, duchovného z Čane a Vd. Miklósa Görözdiho, seniora bratislavského seniorátu. Následne otvoríme výstavu o živote našej cirkvi, ktorá v tomto roku oslavovala svoje okrúhle jubileum a budete mať možnosť si prelistovať album o živote a diele Andreja Maťašíka, ktorý v našej cirkvi pôsobil presne 50 rokov. Bude pripravené malé a skromné agapé pre účastníkov bohoslužby a pre hostí obed. Vo forme zákuskov a pagáčikov prijmeme aj dary, ktoré môžete doniesť na farský úrad už v sobotu, „všetko nech sa deje slušne a v poriadku!” (IK 14,40) Za pochopenie ďakujeme.
  • Oznamujeme cirkevníkom, že pri východe z kostola si môžete zakúpiť kalendáre na rok 2024 s názvom Život 2024 1,40 EUR za kus, a s názvom Viera, nádej a láska 2024 3,20 EUR za kus. Za pochopenie ďakujeme.

Kázne v roku 2023

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti

© 2008–2023. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.