Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto poznámka
utorok 17.00 maďarská biblická hodina zborová sieň
streda 15.00 maďarská biblická hodina pre mládež zasadacia sieň farského úradu nekoná sa počas letných prázdnin
štvrtok 17.00 slovenská biblická hodina zasadacia sieň farského úradu
piatok 17.00 maďarská biblická hodina zborová sieň nekoná sa počas letných prázdnin
nedeľa 9.00 slovenské bohoslužby
a detská besiedka
kostol detská besiedka sa nekoná
počas letných prázdnin
10.30 maďarské bohoslužby
a detská besiedka
kostol detská besiedka sa nekoná
počas letných prázdnin

Oznamy (13. jún 2021)

  • Na základe rozhodnutia Presbyterstva cirkevného zboru oznamujeme cirkevníkom, že dňa 27. júna 2021, o dva týždne so začiatkom o 10:00 sa uskutočnia spoločné bohoslužby spojené so zborovým valným zhromaždením, ktorého témou bude zavŕšenie minulého roka spojené so správou duchovného a finančnou správou cirkevného zboru, a pritom poďakovanie sa službukonajúcim presbyterom v predošlom volebnom období a zavedenie do úradu nového presbyterstva, ktoré Cirkevný zbor Reformovnej kresťanskej cirkvi so sídlom v Bratislave zvolil minulý rok, 5. júla 2020. Z tejto príležitosti prosíme cirkevníkov, aby sa zúčastnili bohoslužieb, aby sme boli v hojnom počte a na základe biblického učenia postupovali: „Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!” (IKor 14,40) Prosím Vás o modlitby pre naše spoločné a bohaté súžitie. Za pochopenie ďakujeme.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že výstava o živote a diela Vd. Eugena Mikóa je otvorená v zborovej sieni cirkevného zboru do 30. júna 2021.

Kázne

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti

© 2008–2021. Nepoužívame súbory cookie.