Gyülekezeti alkalmaink

Rendszeres heti alkalmaink
nap időpont alkalom helyszín
kedd 17.00 bibliaóra magyar nyelven lelkészi hivatal
szerda 17.00 bibliaóra az ifjúság számára szlovák nyelven lelkészi hivatal
18.30 bibliaóra az ifjúság számára magyar nyelven lelkészi hivatal
csütörtök 17.00 bibliaóra szlovák nyelven lelkészi hivatal
vasárnap 9.00 istentisztelet szlovák nyelven
gyermek-istentisztelet szlovák nyelven
templom
10.30 istentisztelet magyar nyelven
gyermek-istentisztelet magyar nyelven két csoportban
templom

Hirdetések (2024. február 25.)

  • 2024. március 3-án, vasárnap nem tartunk gyermek-istentiszteletet.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2024. február 24-én Borbély László református férfitestvérünk és Janetta Jánošková római katolikus nőtestvérünk házasságot kötöttek templomunkban. Az igei üzenet a János evangéliuma 2. része 1-11. versei alapján hirdettük: „A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” Isten áldása kísérje továbbra is közös életüket.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy Pál-Fejes István férfitestvérünk életének 83. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. A gyászistentiszteletre 2024. február 26-án, hétfőn 12.30 órakor kerül sor a Krematórium ravatalozójából. A kegyelmes és irgalmas Úr hordozza a gyászolók terheit és vigasztalja meg őket Szentlelkének és Igéjének erejével. Imádkozzunk a gyászolókért belső szobánkban.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2024. február 29-én, csütörtökön 18.00 órai kezdettel egyházlátogatás lesz gyülekezetünkben presbiteri gyűlés összehívásával. Az egyházlátogatást Nt. Somogyi Alfréd és Horváth Andrea, a Pozsonyi Református Egyházmegye egyházmegyei tanácsának tagjai végzik.
  • Értestjük a kedves testvéreket, hogy az ökumenikus világimanap alkalma gyülekezetünkben, 2024. március 10-én, vasárnap lesz megtartva 10.30 órai kezdettel. Ezen az istentiszteleten igehirdetéssel szolgál közöttünk, Nt. Györky Szilvia, alsómihályi lelkész, a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesületének társelnöke. Szeretettel hívom és várom a testvéreket erre az alkalomra.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a presbitérium 2023. október 3-án kelt határozata értelmében az üresen álló III/2. számú lakás a Kálvin házban a Bernerprojekt, s.r.o. elfogadott árajánlata alapján fel lesz újítva 75.000 euró értékben. A munkálatok hétfőn 2024. január 8-án kezdődnek. A lakás projektdokumentációját és vizualizációját Radovan Séleš készítette. Kérjük a kedves gyülekezeti tagokat, hogy közösen imádkozzunk e gyülekezeti projektért, hogy Isten segítségével elkezdhessük és befejezhessük a munkálatokat. Köszönjük a megértésüket.
  • Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy gyülekezetünk presbitériuma 2023. október 3-án határozatot hozott a lipovai Ján Novák restaurátor szolgálata által az orgona általános javításáról, az ő árajánlata alapján 59. 650 euró értékben. Ez az árajánlat 2025.12.31-ig érvényes. Ezt követően presbitériumunk úgy döntött, hogy gyülekezeti gyűjtést hirdet az orgona javítására a szószéktől balra található persely megjelölésével, de erre a célra adományokat fogadunk el egyéni felajánlásokon keresztül is, amelyeket a gyülekezetünk bankszámlán keresztül lehet elküldheti, ill. személyesen behozni a lelkészi hivatalba. Imádkozzunk ezért a lehetőségért, hogy áldja meg az Úristen elhatározásunkat, hogy együtt méltóan és helyesen dicsőíthessük az Ő nevét. Értesítjük a kedves testvéreket, hogy az eddig meghirdetett gyűjtés során a befolyt adományok összege: 14.845 EUR. Hálásan köszönjük Istennek a gyülekezet részéről az értékmentő felelősségvállalást és minden hálás szív adományát.
  • Az Emmaus polgári társulás szeretettel és tisztelettel tudatja, hogy 2024-ben is megszervezi a gyermekek, a fiatalok, és a felnőttek Bibliaversenyét Jókán. Az alkalom ideje gyermekek esetén 2024. április 13, felnőttek esetén 2024. május 11. Akit a Lélek indít és szívesen részt venne a bibliaversenyen, akár a felnőttek közül is, jelentkezzen a Lelkészi Hivatalban. Köszönöm szépen a megértésüket.

Igehirdetések a 2024. évben

Rádiós és tévés istentiszteletek és áhítatok

© 2008–2024. Csak az oldal működéséhez feltétlenül szükséges sütiket (cookie-kat) használunk.