Gyülekezeti alkalmaink

Rendszeres heti alkalmaink a nyári szünidőben
nap időpont alkalom helyszín
kedd 18.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem
csütörtök 17.00 szlovák nyelvű bibliaóra a lelkészi hivatal tanácsterme
vasárnap 9.00 szlovák nyelvű istentisztelet templom
10.30 magyar nyelvű istentisztelet templom

Hirdetések (2021. július 25.)

  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. július 27-én és 30-án elmarad a magyar, ill. szlovák nyelvű bibliaóra, mivel a gyülekezet lelkészei az alsóbodoki gyülekezeti táborban lesznek.
  • A Presbitérium döntése értelmében gyülekezeti kirándulást tervezünk 2021. szeptember 12–14. között ft. Mikó Jenő nyomában, aki 22 évig pásztorolta a Pozsonyi Református Egyházközséget. A kirándulás során meglátogatjuk szülőhelyét: Bogárpusztát, konfirmációjának színhelyét: Kassát, és szolgálati helyeit: Rimaszombat, Léva, Érsekújvár és Vágfarkasd gyülekezeteit. A kirándulás összköltsége, amely tartalmazza az odautazást, a szállást és a félpanziós ellátást 110 € egy személyre. A szállás első este a borsi Rákóczi-kastély Hotelben, valamint a rimaszombati Csillagházban. Érdeklődés esetén, kérem a kedves testvéreket, a kijáratnál megtalálható táblázatba legyenek olyan szívesek feliratkozni vagy személyesen és telefonon a Lelkészi Hivatalban. A kirándulás előlege 30 €. Bővebb információt nyújtunk a Lelkészi Hivatalban. Megértésüket köszönjük.
  • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. július 25–30. között, jövő héten Alsóbodokon kerül megszervezésre gyülekezeti gyermektáborunk, ahol gyermekek és ifjak, gyülekezetünk gyermekmunkásai, valamint lelkipásztorai a választással foglalkoznak majd Noé, Gedeon, Ruth, Dávid és Góliát élettörténetén keresztül. Kérem a kedves testvéreket, hogy imádkozzanak a tábor áldásaiért. Isten áldása legyen gyülekezetünk nagyjain és kicsinyein egyaránt.
  • A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége a ZSE- 63/2021 számú határozatával megbízta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központját összegyházi gyűjtés lebonyolításával a morvaországi tornádó károsultjainak részére. A gyűjtés megvalósítása a Cseh Testvéregyház Diakóniájával való együttműködésben történik, amely vállalta, hogy eljuttatja az adományt az érintettekhez. Akit a Lélek indít, a károsultak megsegítésére pénzbeli adományokat fogadunk el diakóniai szolgálat gyanánt. Kérjük a kedves testvéreket, hogy adományaikat juttassák el erre a célra 2021. augusztus 15-ig a lelkészi hivatalba, mert a Diakóniai Központon keresztül történik a gyűjtés. Megértésüket előre is köszönjük.
  • A Rajna-menti Evangélikus Egyház elnök-püspöke felhívása alapján (ld. német és angol nyelven) gyülekezetünk minden tagját szolidaritás-vállalásra hívunk az észak-németországi árvíz-katasztrófa elszenvedőivel (hasonlóképpen gondolva a belga, holland, cseh, sőt, immár a romániai és magyarországi környezeti tragédiát elszenvedettekre is). Ennek jelzéseként a keresztyén templomok harangjainak megszólaltatására és közös imádkozásra kértek bennünket. Harangunk istentisztelet után megszólal, valamint csendes imádságainkban gondoljunk a kárt szenvedett testvéreinkre és kérjük Istenünk segítségét e nyomorúságos állapotba jutottak életére.

Igehirdetések

Rádiós és tévés istentiszteletek és áhítatok

© 2008–2021. Nem használunk sütiket (cookie-kat).