Gyülekezeti alkalmaink

Rendszeres heti alkalmaink
nap időpont alkalom helyszín
kedd 17.00 bibliaóra magyar nyelven gyülekezeti terem
csütörtök 17.00 bibliaóra szlovák nyelven a lelkészi hivatal tanácsterme
vasárnap 9.00 istentisztelet szlovák nyelven
gyermek-istentisztelet szlovák nyelven
templom
10.30 istentisztelet magyar nyelven
gyermek-istentisztelet magyar nyelven két csoportban
templom

Hirdetések (2023. október 1.)

  • Kedden 18.00 órakor presbiteri gyűlést tartunk.
  • 2023. szeptember 25-én, hétfőn 14,00 órakor a pozsonypüspöki temető ravatalozójában vettünk búcsút Ginzery Árpád testvérünktől, akit Isten életének 81. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét az Apostolok Cselekedetei 6. része, 8-15. versei, valamint a 7. része 54-56. versei alapján hirdettük: István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbujtottak némelyeket, akik ezt mondták: Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. A népet, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. […] „Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: Íme, látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll.” Az istentisztelet utáni harangszóval az elhunytra emlékezünk.
  • Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy 2023. október 22-én 10:00 órai kezdettel közös kétnyelvű istentiszteletet tartunk ft. Maťašík András születésének 105. évfordulója alkalmából. Ft. Maťašík András 26 esztendőt szolgált a Pozsonyi Református Egyházközségben. Az ünnepi istentiszteleten ft. Ján Semjan, püspökhelyettes, hernádcsányi lelkipásztor és nt. Görözdi Miklós, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese szolgál igehirdetéssel. Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben Egyházunk kerek évfordulója alkalmából egy kiállítással emlékezünk meg, valamint megtekinthető lesz egy képes album ft. Maťašík András életéről és szolgálatáról a gyülekezeti teremben, valamint szeretetvendégségre hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Erre az alkalomra elfogadunk édesség és pogácsa formájában adományokat, amelyeket már a szombati napon el lehet hozni a parókiára, hogy „minden ékesen és szépen történjék.” (IKor 14,40) Megértésüket köszönjük.
  • A templom kijáratánál megvásárolható az Élet 2024-es naptár 1,40 EUR ellenértékben, valamint a Hit, remény, szeretet 2024-es naptár 3,20 EUR ellenértékben. Köszönjük a megértésüket.

Igehirdetések a 2023. évben

Rádiós és tévés istentiszteletek és áhítatok

© 2008–2023. Csak az oldal működéséhez feltétlenül szükséges sütiket (cookie-kat) használunk.