Gyülekezeti alkalmaink

Hirdetések (2022. január 16.)

 • Ha Isten életben tart minket, a ránk következő héten az alábbi alkalmaink lesznek az ige körül:
  csütörtök 17.00 istentisztelet szlovák nyelven
  péntek 17.00 istentisztelet magyar nyelven
  vasárnap 9.00 istentisztelet szlovák nyelven
  10.30 istentisztelet magyar nyelven
 • A Szlovák Kormány 2022. január 12-én jóváhagyott rendelkezése értelmében az istentiszteletek mindazok számára látogathatók, akik a koronavírus elleni oltottsággal rendelkeznek vagy 90 napon belül átestek a betegségen (OP rezsim). Az istentiszteleteket az alacsony kockázatú tömegrendezvények közé sorolták, amelyeken maximum 100 személy vehet részt vagy a tömegrendezvény helyszíne 50 %-os kapacitással működhet. Így a továbbiakban csak istentiszteleteket tartunk. Megértésüket köszönjük. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora.
 • 2022. január 10-én hétfőn a Krematórium ravatalozójában vettünk búcsút Němec János testvérünktől, akit Isten életének 69. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét a Zsoltárok könyve 119. része 35. verse, és a János evangéliuma 13. részének 34-35. versei alapján hirdettük: „Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Zsolt 119,35; Jn 13,34-35) Isten vigasztaló kegyelme vegye körül a gyászolókat. A harang az istentisztelet után megszólal.
 • 2022. január 13-án csütörtökön a jókai temetőben vettünk búcsút Süll Rudolf testvérünktől, akit Isten életének 80. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét a Józsué könyve 15. része 16. és 19. versei, a János evangéliuma 4. részének 14-15. versei, valamit a Lukács evangéliuma 8. részének 22. és 25. versei alapján hirdettük: „Akkor ezt mondta Káléb: Aki megveri és elfoglalja Kirjat-Széfert, annak adom a lányomat, Akszát feleségül. Otníél, Káléb öccsének, Kenaznak a fia foglalta el azt, így neki adta a lányát, Akszát feleségül. Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt az apjától. Amikor leszállt a szamárról, Káléb megkérdezte tőle: Mi járatban vagy? Az asszony ezt felelte neki: Ajándékozz meg engem! Ha a Délvidékre adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is! Káléb pedig neki adta a Felső-forrásokat és az Alsó-forrásokat. Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. „Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: „Menjünk át a tó túlsó partjára!” El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: „Mester, Mester, elveszünk!” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: „Hol van a ti hitetek?” Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: „Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” (Józs 15,16-19; Jn 4,14-15; Lk 8,22-25) Isten vigasztaló kegyelme vegye körül a gyászolókat. A harang az istentisztelet után megszólal.
 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a Pátria Rádióban 2022.január 16-án, vasárnap 08:05 órai kezdettel istentiszteletet közvetítenek. Igét hirdet nt. dr. Pospíšil Miklós, kaposkelecsényi helyettes lelkész.
 • A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyűjtést hirdet néhai nt. Szőke Noémi református lelkipásztor családjának megsegítésére. Akit a Lélek indít, a baloldali kijelölt perselybe kérjük elhelyezni az adományaikat, vagy adakozás formájában a Lelkészi Hivatalban erre a célra is adományokat fogaduk el. Kérjük közbenjáró imádságaikat a gyászoló családért és a megszomorodott gyülekezetért.

Igehirdetések a 2022. évben

Rádiós és tévés istentiszteletek és áhítatok

© 2008–2022. Nem használunk sütiket (cookie-kat).