Egyházi szertartások feltételei

Gyermekkeresztség

Minden közösségbe tartozásnak vannak feltételei. Ha egy házaspárt gyermekáldásban részesít a mindenható Isten, a keresztséggel kapcsolatban gyakran merülnek fel olyan kérdések, hogy mit kell tennem, hová kell mennem, vagy mikor kell megkereszteltetnem. A keresztség sákramentum – szentség –, egy olyan gyülekezeti alkalom, ahol ígéretek és fogadalmak hangzanak el, nemcsak a szülők és a keresztszülők ajkáról, hanem a gyülekezet ajkáról is Isten irányába. A keresztség nem egy korhoz kötött szövetségkötés, református egyházunk már csecsemő korban részesíti legkisebbjeit a keresztség sákramentumában: A kisdedeket is meg kell keresztelni, mert ők is beletartoznak Isten szövetségébe és az anyaszentegyházba. A keresztség által, melynek külső jele a víz, őket is be kell fogadni az anyaszentegyházba. (Heidelbergi Káté 64. kérdés-felelete)

Ha lehetséges a keresztelés dátuma előtt két – három héttel a református parókián (811 06 Pozsony, Széplak u. 512/12) a szülők bejelentik a keresztelés szándékát, ahol egy rövid tanítás hangzik el a missziói paranccsal kapcsolatban (Máté evangéliuma 28,18–20), valamint magyarázata azoknak a kérdéseknek, amelyekre majd a szülők és a keresztszülők válaszolnak az ünnepi istentisztelet keretében. Az alkalom egy imádsággal fejeződik be, ahol a szolgáló lelkipásztor kéri Isten áldását a család döntésére, életére és hitbeli növekedésére.

Szükséges iratok: a megkeresztelendő gyermek anyakönyvi kivonatának fénymásolata, Keresztelési adatlap kitöltése szülők–keresztszülők személyes adataival, abban az esetben, ha a szülők és keresztszülők nem Pozsonyban konfirmáltak – konfirmációt igazoló konfirmációi emléklap felmutatása.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényei értelmében, valamint gyülekezetünk gyakorlatához híven megkeresztelendő azon egyháztag szülők gyermeke (14 évnél fiatalabb), akik közül legalább az egyik hitvallást tett református keresztyén hitéről (= konfirmált). Ha a szülő nincs megkeresztelve, ill. megkonfirmálva, legalább három hónapos – 10 alkalomból álló kátéoktatáson vesz részt, amelynek záró alkalma a konfirmáció. A keresztelés az állandó lakhely szerint illetékes egyházközségben történik. A keresztség sákramentumát az egyházközségben rendszeresen tartott nyilvános istentisztelet keretében szolgáltatjuk ki. A Pozsonyi Református Egyházközségben vasárnap 9:00 órai kezdettel szlovák nyelven, 10:30 órai kezdettel magyar, illetve kétnyelvű szolgálatot vállalva szolgáltatja ki a keresztség sákramentumát.

A keresztszülők választása nagy felelősség a szülők részéről, hiszen ők is fogadalmat tesznek azzal kapcsolatban, hogy jelen lesznek a gyermek nevelésénél. Amennyiben lehetséges fontosnak tartjuk, hogy a keresztszülők hitben járó református keresztyén családtagok, ismerősök vagy jó barátok legyenek.

Házasságon kívül született gyerekek esetében nem tagadjuk meg a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatását, viszont törekszünk arra, hogy a szülők kapcsolata törvényes házassággá váljon. Egy növekvő gyermek akkor érzi magát biztonságban és szeretve, ha szülei is egységben, szeretetközösségben élnek mellette.

Felnőttkeresztség

13-14 évesek esetében, akik kátéoktatást látogatnak két éven keresztül konfirmációra készülve, de még nincsenek megkeresztelve, a keresztség sákramentuma a konfirmáció alkalmával kerül kiszolgáltatásra.

15 év felettiek esetében, akik vallást kívánnak tenni hitükről, a keresztelést megelőzi egy három hónapos (10 alkalom) felkészítő kátéoktatás. Ebben az esetben a konfirmáció és a keresztség egy istentisztelet keretén belül történik. Az alkalmak lehetőséget biztosítanak megismerni keresztyén tanításaink alapjait, hitvallásainkat és gyülekezetünk életét, valamint szolgálatát. Az ünnepi keresztelés és konfirmálás előtt gyülekezetünk presbitériuma meghallgatja a keresztelendő felnőtt ismereteit. Szükséges tudnivalók: Apostoli Hitvallás, Úri ima, Tízparancsolat, Ünnepeink, Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelete.

© 2008–2024. Csak az oldal működéséhez feltétlenül szükséges sütiket (cookie-kat) használunk.