Kontakt

poštová adresa: Farský úrad Reformovanej kresťanskej cirkvi
Obchodná 12
811 06 Bratislava
e-mail: refba1894@gmail.com
tel. a fax: 02 5443 3426 (zo zahraničia: +421 2 5443 3426)
mobil: 0915 339 544 (zo zahraničia: +421 915 339 544)
bankový účet: SK88 0200 0000 0001 3783 7012
Kostol a farský úrad na stránke Google Maps
© 2008–2024. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.