Sprievodca čitateľa Biblie na rok 2024

Január
1.P.Jer 38Jn 4,1-10
2.U.Jer 39Jn 4,11-18
3.S.Jer 40Jn 4,19-26
4.Š.Jer 41Jn 4,27-30
5.P.Jer 42Jn 4,31-38
6.S.Jer 43Jn 4,39-42
7.N.Jer 44Jn 4,43-45
8.P.Jer 45Jn 4,46-54
9.U.Jer 46Jn 5,1-9
10.S.Jer 47Jn 5,10-15
11.Š.Jer 48Jn 5,16-18
12.P.Jer 49Jn 5,19-23
13.S.Jer 50Jn 5,24-30
14.N.Jer 51,1-40Jn 5,31-36
15.P.Jer 51,41-64Jn 5,37-47
16.U.Jer 52Jn 6,1-15
17.S.Oz 1Jn 6,16-21
18.Š.Oz 2Jn 6,22-27
19.P.Oz 3Jn 6,28-34
20.S.Oz 4Jn 6,35-40
21.N.Oz 5Jn 6,41-51
22.P.Oz 6Jn 6,52-59
23.U.Oz 7Jn 6,60-65
24.S.Oz 8Jn 6,66-71
25.Š.Oz 9Jn 7,1-13
26.P.Oz 10Jn 7,14-24
27.S.Oz 11Jn 7,25-30
28.N.Oz 12Jn 7,31-36
29.P.Oz 13Jn 7,37-39
30.U.Oz 14Jn 7,40-53
31.S.Am 1Jn 8,1-11
Február
1.Š.Am 2Jn 8,12-20
2.P.Am 3Jn 8,21-29
3.S.Am 4Jn 8,30-36
4.N.Am 5Jn 8,37-47
5.P.Am 6Jn 8,48-59
6.U.Am 7Jn 9,1-12
7.S.Am 8Jn 9,13-17
8.Š.Am 9,1-10Jn 9,18-23
9.P.Am 9,11-15Jn 9,24-34
10.S.Abd 1Jn 9,35-38
11.N.Nah 1Jn 9,39-41
12.P.Nah 2Jn 10,1-5
13.U.Nah 3Jn 10,6-10
14.S.Hab 1Jn 10,11-15
15.Š.Hab 2Jn 10,16-21
16.P.Hab 3Jn 10,22-30
17.S.Sof 1Jn 10,31-42
18.N.Sof 2Jn 11,1-16
19.P.Sof 3Jn 11,17-27
20.U.Zach 1Jn 11,28-32
21.S.Zach 2Jn 11,33-44
22.Š.Zach 3Jn 11,45-57
23.P.Zach 4Jn 12,1-11
24.S.Zach 5Jn 12,12-19
25.N.Zach 6Jn 12,20-26
26.P.Zach 7Jn 12,27-33
27.U.Zach 8Jn 12,34-36
28.S.Zach 9Jn 12,37-43
29.Š.Zach 10Jn 12,44-50
Marec
1.P.Zach 11Jn 13,1-11
2.S.Zach 12Jn 13,12-20
3.N.Zach 13Jn 13,21-30
4.P.Zach 14Jn 13,31-35
5.U.3Mojž 1Jn 13,36-38
6.S.3Mojž 2Jn 14,1-6
7.Š.3Mojž 3Jn 14,7-11
8.P.3Mojž 4Jn 14,12-14
9.S.3Mojž 5Jn 14,15-21
10.N.3Mojž 6Jn 14,22-24
11.P.3Mojž 7,1-21Jn 14,25-31
12.U.3Mojž 7,22-38Jn 15,1-8
13.S.3Mojž 8,1-13Jn 15,9-11
14.Š.3Mojž 8,14-36Jn 15,12-17
15.P.3Mojž 9Jn 15,18-27
16.S.3Mojž 10Jn 16,1-4a
17.N.3Mojž 11Jn 16,4b-15
18.P.3Mojž 12Jn 16,16-23a
19.U.3Mojž 13Jn 16,23b-28
20.S.3Mojž 14,1-32Jn 16,29-33
21.Š.3Mojž 14,33-57Jn 17,1-5
22.P.3Mojž 15Jn 17,6-19
23.S.3Mojž 16Jn 17,20-23
24.N.3Mojž 17Jn 17,24-26
25.P.3Mojž 18Jn 18,1-11
26.U.3Mojž 19Jn 18,12-27
27.S.3Mojž 20Jn 18,28-40
28.Š.3Mojž 21Jn 19,1-16a
29.P.3Mojž 22,1-16Jn 19,16b-30
30.S.3Mojž 22,17-33Jn 19,31-37
31.N.3Mojž 23,1-25Jn 19,38-42
Apríl
1.P.3Mojž 23,26-44Jn 20,1-10
2.U.3Mojž 24Jn 20,11-18
3.S.3Mojž 25,1-34Jn 20,19-23
4.Š.3Mojž 25,35-55Jn 20,24-31
5.P.3Mojž 26,1-13Jn 21,1-19
6.S.3Mojž 26,14-46Jn 21,20-25
7.N.3Mojž 27Jud 1
8.P.Joz 1Ef 1,1-14
9.U.Joz 2Ef 1,15-23
10.S.Joz 3Ef 2,1-10
11.Š.Joz 4Ef 2,11-22
12.P.Joz 5Ef 3,1-13
13.S.Joz 6Ef 3,14-21
14.N.Joz 7Ef 4,1-16
15.P.Joz 8Ef 4,17-32
16.U.Joz 9Ef 5,1-14
17.S.Joz 10Ef 5,15-17
18.Š.Joz 11Ef 5,18-20
19.P.Joz 12Ef 5,21-33
20.S.Joz 13Ef 6,1-4
21.N.Joz 14Ef 6,5-9
22.P.Joz 15Ef 6,10-24
23.U.Joz 161Jn 1,1-4
24.S.Joz 171Jn 1,5-10
25.Š.Joz 181Jn 2,1-6
26.P.Joz 191Jn 2,7-11
27.S.Joz 201Jn 2,12-14
28.N.Joz 211Jn 2,15-17
29.P.Joz 221Jn 2,18-25
30.U.Joz 231Jn 2,26-29
Máj
1.S.Joz 241Jn 3,1-12
2.Š.1Kráľ 11Jn 3,13-17
3.P.1Kráľ 21Jn 3,18-24
4.S.1Kráľ 31Jn 4,1-6
5.N.1Kráľ 41Jn 4,7-21
6.P.1Kráľ 51Jn 5,1-12
7.U.1Kráľ 61Jn 5,13-21
8.S.1Kráľ 72Jn 1
9.Š.1Kráľ 83Jn 1
10.P.1Kráľ 9Zjav 1,1-8
11.S.1Kráľ 10Zjav 1,9-20
12.N.1Kráľ 11Zjav 2,1-7
13.P.1Kráľ 12Zjav 2,8-11
14.U.1Kráľ 13Zjav 2,12-17
15.S.1Kráľ 14Zjav 2,18-29
16.Š.1Kráľ 15Zjav 3,1-6
17.P.1Kráľ 16Zjav 3,7-13
18.S.1Kráľ 17Zjav 3,14-22
19.N.1Kráľ 18Zjav 4
20.P.1Kráľ 19Zjav 5
21.U.1Kráľ 20Zjav 6,1-8
22.S.1Kráľ 21Zjav 6,9-17
23.Š.1Kráľ 22Zjav 7,1-8
24.P.2Kráľ 1Zjav 7,9-17
25.S.2Kráľ 2Zjav 8,1-6
26.N.2Kráľ 3Zjav 8,7-13
27.P.2Kráľ 4Zjav 9,1-12
28.U.2Kráľ 5Zjav 9,13-21
29.S.2Kráľ 6Zjav 10,1-7
30.Š.2Kráľ 7Zjav 10,8-11
31.P.2Kráľ 8Zjav 11,1-14
Jún
1.S.2Kráľ 9Zjav 11,15-19
2.N.2Kráľ 10Zjav 12
3.P.2Kráľ 11Zjav 13,1-10
4.U.2Kráľ 12Zjav 13,11-18
5.S.2Kráľ 13Zjav 14,1-13
6.Š.2Kráľ 14Zjav 14,14-20
7.P.2Kráľ 15Zjav 15
8.S.2Kráľ 16Zjav 16
9.N.2Kráľ 17Zjav 17
10.P.2Kráľ 18Zjav 18
11.U.2Kráľ 19Zjav 19,1-10
12.S.2Kráľ 20Zjav 19,11-21
13.Š.2Kráľ 21Zjav 20,1-6
14.P.2Kráľ 22Zjav 20,7-15
15.S.2Kráľ 23Zjav 21,1-8
16.N.2Kráľ 24Zjav 21,9-27
17.P.2Kráľ 25Zjav 22,1-7
18.U.Ezdr 1Zjav 22,8-21
19.S.Ezdr 2Mt 1,1-17
20.Š.Ezdr 3Mt 1,18-25
21.P.Ezdr 4Mt 2,1-12
22.S.Ezdr 5Mt 2,13-18
23.N.Ezdr 6Mt 2,19-23
24.P.Ezdr 7Mt 3,1-12
25.U.Ezdr 8Mt 3,13-17
26.S.Ezdr 9Mt 4,1-11
27.Š.Ezdr 10Mt 4,12-17
28.P.Neh 1Mt 4,18-22
29.S.Neh 2Mt 4,23-25
30.N.Neh 3Mt 5,1-12
Júl
1.P.Neh 4Mt 5,13-16
2.U.Neh 5Mt 5,17-20
3.S.Neh 6Mt 5,21-26
4.Š.Neh 7Mt 5,27-30
5.P.Neh 8Mt 5,31-37
6.S.Neh 9Mt 5,38-42
7.N.Neh 10Mt 5,43-48
8.P.Neh 11Mt 6,1-4
9.U.Neh 12Mt 6,5-15
10.S.Neh 13Mt 6,16-18
11.Š.Est 1Mt 6,19-23
12.P.Est 2Mt 6,24-34
13.S.Est 3Mt 7,1-5
14.N.Est 4Mt 7,6-11
15.P.Est 5Mt 7,12-14
16.U.Est 6Mt 7,15-20
17.S.Est 7Mt 7,21-23
18.Š.Est 8Mt 7,24-29
19.P.Est 9,1-19Mt 8,1-4
20.S.Est 9,20-10,3Mt 8,5-13
21.N.Žalm 1Mt 8,14-17
22.P.Žalm 2Mt 8,18-22
23.U.Žalm 3Mt 8,23-27
24.S.Žalm 4Mt 8,28-34
25.Š.Žalm 5Mt 9,1-8
26.P.Žalm 6Mt 9,9-13
27.S.Žalm 7Mt 9,14-17
28.N.Žalm 8Mt 9,18-26
29.P.Žalm 9Mt 9,27-31
30.U.Žalm 10Mt 9,32-38
31.S.Žalm 11Mt 10,1-23
August
1.Š.Žalm 12Mt 10,24-42
2.P.Žalm 13Mt 11,1-19
3.S.Žalm 14Mt 11,20-24
4.N.Žalm 15Mt 11,25-30
5.P.Žalm 16Mt 12,1-8
6.U.Žalm 17Mt 12,9-21
7.S.Žalm 18Mt 12,22-37
8.Š.Žalm 19Mt 12,38-45
9.P.Žalm 20Mt 12,46-50
10.S.Žalm 21Mt 13,1-9
11.N.Žalm 22Mt 13,10-23
12.P.Žalm 23Mt 13,24-30
13.U.Žalm 24Mt 13,31-35
14.S.Žalm 25Mt 13,36-43
15.Š.Žalm 26Mt 13,44-52
16.P.Žalm 27Mt 13,53-58
17.S.Žalm 28Mt 14,1-12
18.N.Žalm 29Mt 14,13-21
19.P.Žalm 30Mt 14,22-36
20.U.Žalm 31Mt 15,1-9
21.S.Žalm 32Mt 15,10-20
22.Š.Žalm 33Mt 15,21-28
23.P.Žalm 34Mt 15,29-39
24.S.Žalm 35Mt 16,1-12
25.N.Žalm 36Mt 16,13-20
26.P.Žalm 37Mt 16,21-23
27.U.Žalm 38Mt 16,24-28
28.S.Žalm 39Mt 17,1-13
29.Š.Žalm 40Mt 17,14-21
30.P.Žalm 41Mt 17,22-27
31.S.Žalm 42Mt 18,1-10
September
1.N.Žalm 43Mt 18,11-14
2.P.Žalm 44Mt 18,15-20
3.U.Žalm 45Mt 18,21-35
4.S.Žalm 46Mt 19,1-12
5.Š.Žalm 47Mt 19,13-15
6.P.Žalm 48Mt 19,16-26
7.S.Žalm 49Mt 19,27-30
8.N.Žalm 50Mt 20,1-16
9.P.Žalm 51Mt 20,17-28
10.U.Žalm 52Mt 20,29-34
11.S.Žalm 53Mt 21,1-11
12.Š.Žalm 54Mt 21,12-17
13.P.Žalm 55Mt 21,18-22
14.S.Žalm 56Mt 21,23-27
15.N.Žalm 57Mt 21,28-32
16.P.Žalm 58Mt 21,33-46
17.U.Žalm 59Mt 22,1-14
18.S.Žalm 60Mt 22,15-22
19.Š.Žalm 61Mt 22,23-33
20.P.Žalm 62Mt 22,34-40
21.S.Žalm 63Mt 22,41-46
22.N.Žalm 64Mt 23,1-12
23.P.Žalm 65Mt 23,13-22
24.U.Žalm 66Mt 23,23-36
25.S.Žalm 67Mt 23,37-39
26.Š.Žalm 68Mt 24,1-22
27.P.Žalm 69Mt 24,23-44
28.S.Žalm 70Mt 24,45-51
29.N.Žalm 71Mt 25,1-13
30.P.Žalm 72Mt 25,14-30
Október
1.U.PlačJer 1Mt 25,31-46
2.S.PlačJer 2Mt 26,1-5
3.Š.PlačJer 3Mt 26,6-13
4.P.PlačJer 4Mt 26,14-16
5.S.PlačJer 5Mt 26,17-29
6.N.Dan 1Mt 26,30-35
7.P.Dan 2Mt 26,36-46
8.U.Dan 3Mt 26,47-56
9.S.Dan 4Mt 26,57-68
10.Š.Dan 5Mt 26,69-75
11.P.Dan 6Mt 27,1-10
12.S.Dan 7Mt 27,11-14
13.N.Dan 8Mt 27,15-26
14.P.Dan 9,1-19Mt 27,27-30
15.U.Dan 9,20-27Mt 27,31-44
16.S.Dan 10Mt 27,45-56
17.Š.Dan 11,1-20Mt 27,57-61
18.P.Dan 11,21-45Mt 27,62-66
19.S.Dan 12Mt 28,1-10
20.N.Hag 1Mt 28,11-15
21.P.Hag 2Mt 28,16-20
22.U.Rut 1Rim 1,1-17
23.S.Rut 2Rim 1,18-32
24.Š.Rut 3Rim 2,1-16
25.P.Rut 4Rim 2,17-29
26.S.1Sam 1Rim 3,1-20
27.N.1Sam 2Rim 3,21-31
28.P.1Sam 3Rim 4,1-12
29.U.1Sam 4Rim 4,13-25
30.S.1Sam 5Rim 5,1-11
31.Š.1Sam 6Rim 5,12-21
November
1.P.1Sam 7Rim 6,1-11
2.S.1Sam 8Rim 6,12-23
3.N.1Sam 9Rim 7,1-6
4.P.1Sam 10Rim 7,7-13
5.U.1Sam 11Rim 7,14-25
6.S.1Sam 12Rim 8,1-17
7.Š.1Sam 13Rim 8,18-30
8.P.1Sam 14,1-15Rim 8,31-39
9.S.1Sam 14,16-52Rim 9,1-13
10.N.1Sam 15Rim 9,14-33
11.P.1Sam 16Rim 10,1-13
12.U.1Sam 17Rim 10,14-21
13.S.1Sam 18Rim 11,1-10
14.Š.1Sam 19Rim 11,11-24
15.P.1Sam 20Rim 11,25-36
16.S.1Sam 21Rim 12,1-8
17.N.1Sam 22Rim 12,9-21
18.P.1Sam 23Rim 13,1-7
19.U.1Sam 24Rim 13,8-14
20.S.1Sam 25Rim 14,1-12
21.Š.1Sam 26Rim 14,13-23
22.P.1Sam 27Rim 15,1-13
23.S.1Sam 28Rim 15,14-33
24.N.1Sam 29Rim 16,1-16
25.P.1Sam 30Rim 16,17-27
26.U.1Sam 311Kor 1,1-17
27.S.2Sam 11Kor 1,18-31
28.Š.2Sam 21Kor 2
29.P.2Sam 31Kor 3
30.S.2Sam 41Kor 4
December
1.N.2Sam 51Kor 5
2.P.2Sam 61Kor 6
3.U.2Sam 71Kor 7,1-24
4.S.2Sam 81Kor 7,25-40
5.Š.2Sam 91Kor 8
6.P.2Sam 101Kor 9,1-18
7.S.2Sam 111Kor 9,19-27
8.N.2Sam 121Kor 10,1-13
9.P.2Sam 131Kor 10,14-33
10.U.2Sam 141Kor 11,1-16
11.S.2Sam 151Kor 11,17-34
12.Š.2Sam 161Kor 12
13.P.2Sam 171Kor 13
14.S.2Sam 181Kor 14,1-25
15.N.2Sam 191Kor 14,26-40
16.P.2Sam 201Kor 15,1-34
17.U.2Sam 211Kor 15,35-58
18.S.2Sam 221Kor 16
19.Š.2Sam 23Žid 1
20.P.2Sam 24Žid 2
21.S.Mich 1Žid 3
22.N.Mich 2Žid 4
23.P.Mich 3Žid 5
24.U.Mich 4Žid 6
25.S.Mich 5Žid 7
26.Š.Mich 6Žid 8
27.P.Mich 7Žid 9
28.S.Jon 1Žid 10
29.N.Jon 2Žid 11
30.P.Jon 3Žid 12
31.U.Jon 4Žid 13
© 2008–2024. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.