Sprievodca čitateľa Biblie na rok 2021

Január
1.P.Am 1Jn 3,11-21
2.S.Am 2Jn 3,22-30
3.N.Am 3Jn 3,31-36
4.P.Am 4Jn 4,1-10
5.U.Am 5Jn 4,11-18
6.S.Am 6Jn 4,19-26
7.Š.Am 7Jn 4,27-30
8.P.Am 8Jn 4,31-38
9.S.Am 9Jn 4,39-42
10.N.Abd 1Jn 4,43-45
11.P.Mich 1Jn 4,46-54
12.U.Mich 2Jn 5,1-9
13.S.Mich 3Jn 5,10-18
14.Š.Mich 4Jn 5,19-23
15.P.Mich 5Jn 5,24-30
16.S.Mich 6Jn 5,31-36
17.N.Mich 7,1-6Jn 5,37-47
18.P.Mich 7,7-20Jn 6,1-15
19.U.Hab 1Jn 6,16-21
20.S.Hab 2Jn 6,22-27
21.Š.Hab 3Jn 6,28-34
22.P.Zach 1Jn 6,35-40
23.S.Zach 2Jn 6,41-51
24.N.Zach 3Jn 6,52-59
25.P.Zach 4Jn 6,60-65
26.U.Zach 5Jn 6,66-71
27.S.Zach 6Jn 7,1-13
28.Š.Zach 7Jn 7,14-24
29.P.Zach 8Jn 7,25-30
30.S.Zach 9Jn 7,31-36
31.N.Zach 10Jn 7,37-39
Február
1.P.Zach 11Jn 7,40-53
2.U.Zach 12Jn 8,1-11
3.S.Zach 13Jn 8,12-20
4.Š.Zach 14Jn 8,21-29
5.P.3Mojž 1Jn 8,30-36
6.S.3Mojž 2Jn 8,37-47
7.N.3Mojž 3Jn 8,48-59
8.P.3Mojž 4Jn 9,1-12
9.U.3Mojž 5,1-13Jn 9,13-17
10.S.3Mojž 5,14-26Jn 9,18-23
11.Š.3Mojž 6Jn 9,24-34
12.P.3Mojž 7,1-21Jn 9,35-38
13.S.3Mojž 7,22-38Jn 9,39-41
14.N.3Mojž 8Jn 10,1-5
15.P.3Mojž 9Jn 10,6-10
16.U.3Mojž 10Jn 10,11-15
17.S.3Mojž 11Jn 10,16-21
18.Š.3Mojž 12Jn 10,22-30
19.P.3Mojž 13,1-28Jn 10,31-42
20.S.3Mojž 13,29-59Jn 11,1-16
21.N.3Mojž 14,1-32Jn 11,17-32
22.P.3Mojž 14,33-57Jn 11,33-44
23.U.3Mojž 15Jn 11,45-52
24.S.3Mojž 16Jn 11,53-57
25.Š.3Mojž 17Jn 12,1-11
26.P.3Mojž 18Jn 12,12-19
27.S.3Mojž 19Jn 12,20-26
28.N.3Mojž 20Jn 12,27-33
Marec
1.P.3Mojž 21Jn 12,34-36
2.U.3Mojž 22,1-16Jn 12,37-43
3.S.3Mojž 22,17-33Jn 12,44-50
4.Š.3Mojž 23,1-22Jn 13,1-11
5.P.3Mojž 23,23-44Jn 13,12-20
6.S.3Mojž 24Jn 13,21-30
7.N.3Mojž 25,1-34Jn 13,31-35
8.P.3Mojž 25,35-55Jn 13,36-38
9.U.3Mojž 26,1-39Jn 14,1-6
10.S.3Mojž 26,40-46Jn 14,7-11
11.Š.3Mojž 27Jn 14,12-14
12.P.4Mojž 1Jn 14,15-21
13.S.4Mojž 2Jn 14,22-24
14.N.4Mojž 3Jn 14,25-31
15.P.4Mojž 4,1-16Jn 15,1-8
16.U.4Mojž 4,17-49Jn 15,9-11
17.S.4Mojž 5Jn 15,12-17
18.Š.4Mojž 6,1-21Jn 15,18-27
19.P.4Mojž 6,22-27Jn 16,1-15
20.S.4Mojž 7,1-41Jn 16,16-23a
21.N.4Mojž 7,42-89Jn 16,23b-28
22.P.4Mojž 8Jn 16,29-33
23.U.4Mojž 9,1-14Jn 17,1-5
24.S.4Mojž 9,15-23Jn 17,6-19
25.Š.4Mojž 10,1-10Jn 17,20-26
26.P.4Mojž 10,11-36Jn 18,1-11
27.S.4Mojž 11,1-15Jn 18,12-18
28.N.4Mojž 11,16-35Jn 18,19-23
29.P.4Mojž 12Jn 18,24-27
30.U.4Mojž 13Jn 18,28-32
31.S.4Mojž 14,1-25Jn 18,33-40
Apríl
1.Š.4Mojž 14,26-45Jn 19,1-16a
2.P.4Mojž 15,1-21Jn 19,16b-30
3.S.4Mojž 15,22-41Jn 19,31-42
4.N.4Mojž 16Jn 20,1-18
5.P.4Mojž 17,1-15Jn 20,19-29
6.U.4Mojž 17,16-28Jn 20,30-31
7.S.4Mojž 18Jn 21,1-14
8.Š.4Mojž 19Jn 21,15-19
9.P.4Mojž 20,1-13Jn 21,20-25
10.S.4Mojž 20,14-29Sk 1,1-14
11.N.4Mojž 21,1-9Sk 1,15-26
12.P.4Mojž 21,10-35Sk 2,1-13
13.U.4Mojž 22Sk 2,14-28
14.S.4Mojž 23Sk 2,29-36
15.Š.4Mojž 24Sk 2,37-47
16.P.4Mojž 25Sk 3,1-10
17.S.4Mojž 26Sk 3,11-26
18.N.4Mojž 27,1-11Sk 4,1-12
19.P.4Mojž 27,12-23Sk 4,13-22
20.U.4Mojž 28,1-15Sk 4,23-37
21.S.4Mojž 28,16-31Sk 5,1-11
22.Š.4Mojž 29,1-11Sk 5,12-16
23.P.4Mojž 29,12-39Sk 5,17-32
24.S.4Mojž 30Sk 5,33-42
25.N.4Mojž 31Sk 6,1-7
26.P.4Mojž 32Sk 6,8-15
27.U.4Mojž 33Sk 7,1-16
28.S.4Mojž 34Sk 7,17-43
29.Š.4Mojž 35,1-8Sk 7,44-53
30.P.4Mojž 35,9-34Sk 7,54-60
Máj
1.S.4Mojž 36Sk 8,1-8
2.N.Sud 1,1-15Sk 8,9-25
3.P.Sud 1,16-36Sk 8,26-40
4.U.Sud 2,1-10Sk 9,1-9
5.S.Sud 2,11-23Sk 9,10-19a
6.Š.Sud 3,1-6Sk 9,19b-30
7.P.Sud 3,7-11Sk 9,31-43
8.S.Sud 3,12-31Sk 10,1-16
9.N.Sud 4,1-16Sk 10,17-23a
10.P.Sud 4,17-24Sk 10,23b-48
11.U.Sud 5Sk 11,1-18
12.S.Sud 6,1-10Sk 11,19-26
13.Š.Sud 6,11-24Sk 11,27-30
14.P.Sud 6,25-32Sk 12,1-5
15.S.Sud 6,33-40Sk 12,6-19
16.N.Sud 7,1-8Sk 12,20-25
17.P.Sud 7,9-14Sk 13,1-12
18.U.Sud 7,15-25Sk 13,13-22
19.S.Sud 8,1-12Sk 13,23-37
20.Š.Sud 8,13-23Sk 13,38-52
21.P.Sud 8,24-35Sk 14,1-7
22.S.Sud 9,1-6Sk 14,8-20
23.N.Sud 9,7-21Sk 14,21-28
24.P.Sud 9,22-49Sk 15,1-5
25.U.Sud 9,50-57Sk 15,6-11
26.S.Sud 10,1-5Sk 15,12-21
27.Š.Sud 10,6-18Sk 15,22-35
28.P.Sud 11,1-11Sk 15,36-41
29.S.Sud 11,12-28Sk 16,1-5
30.N.Sud 11,29-40Sk 16,6-10
31.P.Sud 12Sk 16,11-40
Jún
1.U.Sud 13Sk 17,1-9
2.S.Sud 14,1-9Sk 17,10-15
3.Š.Sud 14,10-20Sk 17,16-21
4.P.Sud 15,1-8Sk 17,22-34
5.S.Sud 15,9-20Sk 18,1-17
6.N.Sud 16,1-21Sk 18,18-23
7.P.Sud 16,22-31Sk 18,24-28
8.U.Sud 17Sk 19,1-7
9.S.Sud 18,1-10Sk 19,8-22
10.Š.Sud 18,11-31Sk 19,23-40
11.P.Sud 19,1-10Sk 20,1-6
12.S.Sud 19,11-30Sk 20,7-12
13.N.Sud 20,1-28Sk 20,13-16
14.P.Sud 20,29-48Sk 20,17-38
15.U.Sud 21Sk 21,1-16
16.S.Kaz 1,1-11Sk 21,17-26
17.Š.Kaz 1,12-18Sk 21,27-40
18.P.Kaz 2,1-11Sk 22,1-21
19.S.Kaz 2,12-26Sk 22,22-30
20.N.Kaz 3,1-8Sk 23,1-11
21.P.Kaz 3,9-22Sk 23,12-22
22.U.Kaz 4,1-6Sk 23,23-35
23.S.Kaz 4,7-12Sk 24,1-9
24.Š.Kaz 4,13-16Sk 24,10-21
25.P.Kaz 4,17-5,8Sk 24,22-27
26.S.Kaz 5,9-19Sk 25,1-5
27.N.Kaz 6Sk 25,6-12
28.P.Kaz 7Sk 25,13-27
29.U.Kaz 8Sk 26,1-23
30.S.Kaz 9,1-12Sk 26,24-32
Júl
1.Š.Kaz 9,13-18Sk 27,1-8
2.P.Kaz 10Sk 27,9-26
3.S.Kaz 11,1-8Sk 27,27-44
4.N.Kaz 11,9-10Sk 28,1-10
5.P.Kaz 12,1-8Sk 28,11-15
6.U.Kaz 12,9-14Sk 28,16-31
7.S.1Kráľ 1,1-37Mk 1,1-8
8.Š.1Kráľ 1,38-53Mk 1,9-11
9.P.1Kráľ 2,1-25Mk 1,12-15
10.S.1Kráľ 2,26-46Mk 1,16-20
11.N.1Kráľ 3Mk 1,21-28
12.P.1Kráľ 4Mk 1,29-31
13.U.1Kráľ 5Mk 1,32-39
14.S.1Kráľ 6Mk 1,40-45
15.Š.1Kráľ 7,1-22Mk 2,1-12
16.P.1Kráľ 7,23-51Mk 2,13-17
17.S.1Kráľ 8,1-21Mk 2,18-22
18.N.1Kráľ 8,22-53Mk 2,23-28
19.P.1Kráľ 8,54-66Mk 3,1-6
20.U.1Kráľ 9Mk 3,7-12
21.S.1Kráľ 10Mk 3,13-21
22.Š.1Kráľ 11,1-25Mk 3,22-30
23.P.1Kráľ 11,26-43Mk 3,31-35
24.S.1Kráľ 12,1-19Mk 4,1-20
25.N.1Kráľ 12,20-33Mk 4,21-25
26.P.1Kráľ 13Mk 4,26-29
27.U.1Kráľ 14Mk 4,30-34
28.S.1Kráľ 15,1-15Mk 4,35-41
29.Š.1Kráľ 15,16-34Mk 5,1-20
30.P.1Kráľ 16,1-14Mk 5,21-43
31.S.1Kráľ 16,15-34Mk 6,1-6
August
1.N.1Kráľ 17Mk 6,7-13
2.P.1Kráľ 18,1-19Mk 6,14-29
3.U.1Kráľ 18,20-46Mk 6,30-44
4.S.1Kráľ 19,1-8Mk 6,45-56
5.Š.1Kráľ 19,9-21Mk 7,1-23
6.P.1Kráľ 20,1-22Mk 7,24-30
7.S.1Kráľ 20,23-43Mk 7,31-37
8.N.1Kráľ 21,1-16Mk 8,1-10
9.P.1Kráľ 21,17-29Mk 8,11-21
10.U.1Kráľ 22,1-28Mk 8,22-26
11.S.1Kráľ 22,29-40Mk 8,27-9,1
12.Š.1Kráľ 22,41-54Mk 9,2-13
13.P.2Kráľ 1Mk 9,14-29
14.S.2Kráľ 2Mk 9,30-41
15.N.2Kráľ 3Mk 9,42-50
16.P.2Kráľ 4Mk 10,1-16
17.U.2Kráľ 5Mk 10,17-31
18.S.2Kráľ 6Mk 10,32-45
19.Š.2Kráľ 7Mk 10,46-52
20.P.2Kráľ 8Mk 11,1-14
21.S.2Kráľ 9Mk 11,15-19
22.N.2Kráľ 10Mk 11,20-26
23.P.2Kráľ 11Mk 11,27-33
24.U.2Kráľ 12Mk 12,1-17
25.S.2Kráľ 13Mk 12,18-27
26.Š.2Kráľ 14Mk 12,28-34
27.P.2Kráľ 15Mk 12,35-44
28.S.2Kráľ 16Mk 13,1-20
29.N.2Kráľ 17Mk 13,21-37
30.P.2Kráľ 18Mk 14,1-11
31.U.2Kráľ 19Mk 14,12-25
September
1.S.2Kráľ 20Mk 14,26-42
2.Š.2Kráľ 21Mk 14,43-52
3.P.2Kráľ 22Mk 14,53-65
4.S.2Kráľ 23Mk 14,66-72
5.N.2Kráľ 24Mk 15,1-19
6.P.2Kráľ 25Mk 15,20-32
7.U.Ez 1Mk 15,33-41
8.S.Ez 2,1-3,3Mk 15,42-47
9.Š.Ez 3,4-27Mk 16,1-8
10.P.Ez 4Mk 16,9-20
11.S.Ez 5Gal 1,1-5
12.N.Ez 6Gal 1,6-9
13.P.Ez 7Gal 1,10-24
14.U.Ez 8Gal 2,1-10
15.S.Ez 9Gal 2,11-14
16.Š.Ez 10Gal 2,15-21
17.P.Ez 11Gal 3,1-5
18.S.Ez 12Gal 3,6-18
19.N.Ez 13Gal 3,19-29
20.P.Ez 14Gal 4,1-7
21.U.Ez 15Gal 4,8-11
22.S.Ez 16,1-34Gal 4,12-20
23.Š.Ez 16,35-63Gal 4,21-31
24.P.Ez 17Gal 5,1-6
25.S.Ez 18Gal 5,7-15
26.N.Ez 19Gal 5,16-26
27.P.Ez 20,1-31Gal 6,1-10
28.U.Ez 20,32-44Gal 6,11-18
29.S.Ez 21,1-22Kol 1,1-8
30.Š.Ez 21,23-37Kol 1,9-23
Október
1.P.Ez 22Kol 1,24-29
2.S.Ez 23Kol 2,1-7
3.N.Ez 24Kol 2,8-15
4.P.Ez 25Kol 2,16-23
5.U.Ez 26Kol 3,1-11
6.S.Ez 27Kol 3,12-17
7.Š.Ez 28Kol 3,18-4,1
8.P.Ez 29Kol 4,2-6
9.S.Ez 30Kol 4,7-18
10.N.Ez 311Tes 1
11.P.Ez 321Tes 2,1-12
12.U.Ez 331Tes 2,13-16
13.S.Ez 341Tes 2,17-20
14.Š.Ez 351Tes 3,1-8
15.P.Ez 361Tes 3,9-13
16.S.Ez 371Tes 4,1-8
17.N.Ez 381Tes 4,9-12
18.P.Ez 391Tes 4,13-18
19.U.Ez 401Tes 5,1-11
20.S.Ez 411Tes 5,12-28
21.Š.Ez 422Tes 1
22.P.Ez 432Tes 2,1-12
23.S.Ez 442Tes 2,13-17
24.N.Ez 452Tes 3,1-5
25.P.Ez 462Tes 3,6-18
26.U.Ez 471Tim 1,1-11
27.S.Ez 481Tim 1,12-20
28.Š.Žalm 731Tim 2,1-7
29.P.Žalm 741Tim 2,8-15
30.S.Žalm 751Tim 3,1-7
31.N.Žalm 761Tim 3,8-13
November
1.P.Žalm 771Tim 3,14-16
2.U.Žalm 78,1-511Tim 4,1-5
3.S.Žalm 78,52-721Tim 4,6-11
4.Š.Žalm 791Tim 4,12-5,2
5.P.Žalm 801Tim 5,3-16
6.S.Žalm 811Tim 5,17-25
7.N.Žalm 821Tim 6,1-10
8.P.Žalm 831Tim 6,11-16
9.U.Žalm 841Tim 6,17-21
10.S.Žalm 852Tim 1,1-7
11.Š.Žalm 862Tim 1,8-14
12.P.Žalm 872Tim 1,15-18
13.S.Žalm 882Tim 2,1-13
14.N.Žalm 892Tim 2,14-18
15.P.Žalm 902Tim 2,19-26
16.U.Žalm 912Tim 3,1-9
17.S.Žalm 922Tim 3,10-17
18.Š.Žalm 932Tim 4,1-5
19.P.Žalm 942Tim 4,6-8
20.S.Žalm 952Tim 4,9-22
21.N.Žalm 96Jk 1,1-8
22.P.Žalm 97Jk 1,9-18
23.U.Žalm 98Jk 1,19-27
24.S.Žalm 99Jk 2,1-13
25.Š.Žalm 100Jk 2,14-26
26.P.Žalm 101Jk 3,1-12
27.S.Žalm 102Jk 3,13-18
28.N.Žalm 103Jk 4,1-6
29.P.Žalm 104Jk 4,7-10
30.U.Žalm 105Jk 4,11-12
December
1.S.Žalm 106Jk 4,13-17
2.Š.Nah 1Jk 5,1-6
3.P.Nah 2Jk 5,7-12
4.S.Nah 3Jk 5,13-20
5.N.Veľp 11Pt 1,1-9
6.P.Veľp 21Pt 1,10-12
7.U.Veľp 31Pt 1,13-21
8.S.Veľp 4,1-5,11Pt 1,22-25
9.Š.Veľp 5,2-161Pt 2,1-12
10.P.Veľp 61Pt 2,13-17
11.S.Veľp 71Pt 2,18-25
12.N.Veľp 81Pt 3,1-7
13.P.Sof 11Pt 3,8-17
14.U.Sof 21Pt 3,18-22
15.S.Sof 3,1-81Pt 4,1-11
16.Š.Sof 3,9-201Pt 4,12-19
17.P.5Mojž 1,1-181Pt 5
18.S.5Mojž 1,19-462Pt 1,1-11
19.N.5Mojž 2,1-252Pt 1,12-21
20.P.5Mojž 2,26-372Pt 2
21.U.5Mojž 3,1-222Pt 3,1-7
22.S.5Mojž 3,23-292Pt 3,8-13
23.Š.5Mojž 4,1-402Pt 3,14-18
24.P.5Mojž 4,41-49Mt 1,1-17
25.S.5Mojž 5,1-21Mt 1,18-25
26.N.5Mojž 5,22-33Mt 2,1-12
27.P.5Mojž 6,1-9Mt 2,13-15
28.U.5Mojž 6,10-19Mt 2,16-23
29.S.5Mojž 6,20-25Mt 3,1-12
30.Š.5Mojž 7Mt 3,13-17
31.P.5Mojž 8Mt 4,1-11

Na stiahnutie

Sprievodca čitateľa Biblie na rok 2021
© 2008–2021. Nepoužívame súbory cookie.