Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto
utorok 17.00 biblická hodina v reči maďarskej farský úrad
streda 17.00 biblická hodina pre mládež v reči slovenskej farský úrad
18.30 biblická hodina pre mládež v reči maďarskej farský úrad
štvrtok 17.00 biblická hodina v reči slovenskej farský úrad
nedeľa 9.00 bohoslužby v reči slovenskej
detská besiedka v reči slovenskej
kostol
10.30 bohoslužby v reči maďarskej
detská besiedka v reči maďarskej v dvoch skupinách
kostol

Oznamy (3. december 2023)

  • V pondelok 4. decembra 2023 o 16.00 hodine sa uskutoční adventné stretnutie duchovných bratislavského seniorátu.
  • Oznamujeme bratom a sestrám, že presbyterstvo cirkevného zboru dňa 3.10.2023 prijalo uznesenie o generálnej oprave organa službou reštaurátora, Jána Nováka z Lipovej na základe jeho cenovej ponuky v hodnote 59.650 EUR. Táto cenová ponuka je platná do 31.12.2025. Následne naše presbyterstvo sa uznieslo na tom, že vyhlasuje zborovú zbierku na opravu organa a to formou označenia peršeľa, ktorý sa nachádza od kazateľnice naľavo, ale svoje ofery môžete posielať na tento účel aj cez bankový účet, alebo osobne sa zastaviť na farskom úrade. Nech Pán Boh požehná naše úsilie, aby sme mohli spoločne oslavovať Jeho meno dôstojne a správne. Oznamujeme cirkevníkom, že do dnešného dňa sa vyzbieralo na tento účel od vyhlásenia zborovej zbierky 6.928,50 EUR. Ďakujeme veľmi pekne každému za jeho vrúcny dar a za vrelú zodpovednosť cirkevného zboru.
  • Bratislavský reformovaný seniorát na svojom území vyhlasuje vianočnú zbierku pre deti žijúce na území Podkarpatskej Rusi pod názvom „krabička (krabica od topánok) lásky“. Čo robiť? 1. Zaobstarajte si dobrú krabicu od topánok. 2. Vložte do nej sladkosti, knihy, hračky, školské potreby, veci potrebné na každodennú hygienu. 3. Anonymne napíšte krátky vianočný pozdrav a vložte ho tiež do krabice. 4. Zabaľte krabičku a napíšte, pre koľko ročné dievčatko alebo chlapčeka ste darček vyrobili. Podľa doterajších údajov bude naša zbierka prebiehať v šiestich kategóriách podľa veku a pohlavia: 0-6 / dievča; 7-12 / dievča; 13+ / dievča; 0-6 / chlapec; 7-12 / chlapec; 13+ Zbierka potrvá do 5.12.2023 a balíček môžete odovzdať na Farskom úrade. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a za pomoc.
  • Oznamujeme našim bratom a sestrám, že 10. decembra 2023, t. j. v nedeľu o 15:00 bude diakonické stretnutie našich seniorov, dôchodcov. Stretnutie sa začína v kostole večerou Pánovou a bude pokračovať v klubovej miestnosti pri prestretom stole posedením a besiedkou. Všetkých bratov a sestry, dôchodcov srdečne pozývame. Z tejto príležitosti s vďakou prijmeme príspevky vo forme zákuskov a pagáčikov. Za všetku pomoc vopred veľmi pekne ďakujeme. Pri východe z kostola si môžete prevziať pozvánky.
  • Oznamujeme našim bratom a sestrám, že 17. decembra 2023, t.j. v nedeľu o 9.00 súčasťou bohoslužby bude i svedectvo detí nedeľnej školy a konfirmandov o narodení Ježiša Krista. Na tejto bohoslužbe pozdravíme i našich jubilantov za uplynulé obdobie. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a za pomoc.

Kázne v roku 2023

Rozhlasové a televízne bohoslužby a pobožnosti

© 2008–2023. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.