Zborové stretnutia

Pravidelné stretnutia v týždni
deň čas stretnutie miesto poznámka
utorok 17.00 maďarská biblická hodina zborová sieň
streda 15.00 maďarská biblická hodina pre mládež zasadacia sieň farského úradu nekoná sa počas letných prázdnin
štvrtok 17.00 slovenská biblická hodina zasadacia sieň farského úradu
piatok 17.00 maďarská biblická hodina zborová sieň nekoná sa počas letných prázdnin
nedeľa 9.00 slovenské bohoslužby a detská besiedka kostol detská besiedka sa nekoná počas letných prázdnin
10.30 maďarské bohoslužby a detská besiedka kostol detská besiedka sa nekoná počas letných prázdnin

Oznamy (28. február 2021)

 • Oznamujeme našim bratom a sestrám, že od 15. februára 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľstva na Slovensku. Digitálnou formou prevedené sčítanie ľudu je dôležitým medzníkom v živote našej cirkvi. Pri sčítaní dostávame možnosť vyznať našu vieru, priznať sa k Hospodinovi a k jeho spoločenstvu tu na zemi, k našej cirkvi. Komu je jeho viera cenná na digitálnom formulári v otázke č. 13. vyzná svoju vieru: „Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie.” (Žalm 90,1)
 • Oznamujeme bratom a sestrám, že dňa 24. februára 2021 vo veku 90 rokov zomrel náš brat vo viere MUDr. Zoltán Ľudovít Nagy, CSc. Posledná rozlúčka s naším bratom vo viere bude dňa 1. marca 2021. t. j. v pondelok o 10:55 v obradnej sieni Krematória. Hospodin nech poteší zarmútenú rodinu.
 • Oznamujeme Vám, že duchovní cirkevného zboru, menovite Vd. sestra Aranka Buza Bodnára a Vd. brat Zsolt Buza budú na dovolenke od 01. marca 2021, t.j. pondelok do 08. marca 2021, t.j. pondelok. Počas dovolenkového obdobia duchovných služby v našom cirkevnom zbore povedie Vd. Zuzana Peresová. Ďakujeme za pomoc v službe Slova.
 • Aktuálne informácie v súvislosti so zákazom vychádzania:
  1. Na základe platných nariadení služby Božie a ďalšie duchovné aktivity cirkevného zboru sa až do odvolania rušia. Za pochopenie ďakujeme.
  2. Vykonávanie krstov, sobášov a pohrebov okrem osôb pre ktoré je výkonom povolania, je povolené do počtu 6 osôb.
  3. Duchovní cirkevného zboru na farskom úrade sú Vám kedykoľvek k dispozícií! Prosíme Vás, aby ste nás pred návštevou kontaktovali elektronicky alebe telefonicky a radi Vám pomôžeme.
  4. Ďalšie aktivity, možnost sledovania služieb Božích a iných podujatí nájdete na webovej stránke cirkvi, na webovej stránke cirkevného zboru a na Facebooku.
  5. Modlime sa za zabránenie šírenia pandémie, za uzdravenie nakazených, za smútiacich, za zdravotný personál a pracujúcich v iných oblastiach, za ustarostených za svoje živobytie ako aj za skoré obnovenie vyučovania a plynulého kolobehu každodenného života! SOLI DEO GLORIA!

Kázne

Rozhlasové bohoslužby