Sprievodca čitateľa Biblie na rok 2022

Január
1.S.5Mojž 9Mt 4,12-25
2.N.5Mojž 10Mt 5,1-12
3.P.5Mojž 11Mt 5,13-16
4.U.5Mojž 12,1-19Mt 5,17-26
5.S.5Mojž 12,20-31Mt 5,27-32
6.Š.5Mojž 13Mt 5,33-42
7.P.5Mojž 14Mt 5,43-48
8.S.5Mojž 15Mt 6,1-8
9.N.5Mojž 16Mt 6,9-15
10.P.5Mojž 17Mt 6,16-24
11.U.5Mojž 18Mt 6,25-34
12.S.5Mojž 19Mt 7,1-6
13.Š.5Mojž 20Mt 7,7-14
14.P.5Mojž 21Mt 7,15-23
15.S.5Mojž 22,1-12Mt 7,24-29
16.N.5Mojž 22,13-23,1Mt 8,1-13
17.P.5Mojž 23,2-26Mt 8,14-22
18.U.5Mojž 24Mt 8,23-34
19.S.5Mojž 25Mt 9,1-8
20.Š.5Mojž 26Mt 9,9-17
21.P.5Mojž 27Mt 9,18-26
22.S.5Mojž 28,1-26Mt 9,27-38
23.N.5Mojž 28,27-48Mt 10,1-15
24.P.5Mojž 28,49-69Mt 10,16-28
25.U.5Mojž 29Mt 10,29-42
26.S.5Mojž 30Mt 11,1-6
27.Š.5Mojž 31,1-13Mt 11,7-19
28.P.5Mojž 31,14-30Mt 11,20-30
29.S.5Mojž 32,1-25Mt 12,1-8
30.N.5Mojž 32,26-52Mt 12,9-21
31.P.5Mojž 33Mt 12,22-30
Február
1.U.5Mojž 34Mt 12,31-37
2.S.Rut 1,1-5Mt 12,38-50
3.Š.Rut 1,6-22Mt 13,1-9
4.P.Rut 2,1-3Mt 13,10-23
5.S.Rut 2,4-23Mt 13,24-30
6.N.Rut 3,1-7Mt 13,31-35
7.P.Rut 3,8-18Mt 13,36-43
8.U.Rut 4,1-12Mt 13,44-46
9.S.Rut 4,13-22Mt 13,47-50
10.Š.1Sam 1Mt 13,51-52
11.P.1Sam 2Mt 13,53-58
12.S.1Sam 3,1-4,1Mt 14,1-12
13.N.1Sam 4,2-22Mt 14,13-21
14.P.1Sam 5Mt 14,22-33
15.U.1Sam 6Mt 14,34-36
16.S.1Sam 7Mt 15,1-9
17.Š.1Sam 8Mt 15,10-20
18.P.1Sam 9,1-13Mt 15,21-28
19.S.1Sam 9,14-27Mt 15,29-31
20.N.1Sam 10Mt 15,32-39
21.P.1Sam 11Mt 16,1-4
22.U.1Sam 12Mt 16,5-12
23.S.1Sam 13Mt 16,13-20
24.Š.1Sam 14,1-15Mt 16,21-23
25.P.1Sam 14,16-35Mt 16,24-28
26.S.1Sam 14,36-52Mt 17,1-13
27.N.1Sam 15,1-9Mt 17,14-21
28.P.1Sam 15,10-35Mt 17,22-23
Marec
1.U.1Sam 16Mt 17,24-27
2.S.1Sam 17,1-25Mt 18,1-5
3.Š.1Sam 17,26-58Mt 18,6-10
4.P.1Sam 18Mt 18,11-14
5.S.1Sam 19Mt 18,15-20
6.N.1Sam 20,1-34Mt 18,21-35
7.P.1Sam 20,35-42Mt 19,1-12
8.U.1Sam 21Mt 19,13-15
9.S.1Sam 22,1-10Mt 19,16-26
10.Š.1Sam 22,11-23Mt 19,27-30
11.P.1Sam 23,1-12Mt 20,1-16
12.S.1Sam 23,13-28Mt 20,17-19
13.N.1Sam 24Mt 20,20-28
14.P.1Sam 25,1-17Mt 20,29-34
15.U.1Sam 25,18-44Mt 21,1-11
16.S.1Sam 26Mt 21,12-17
17.Š.1Sam 27Mt 21,18-22
18.P.1Sam 28Mt 21,23-27
19.S.1Sam 29Mt 21,28-32
20.N.1Sam 30,1-15Mt 21,33-46
21.P.1Sam 30,16-31Mt 22,1-14
22.U.1Sam 31Mt 22,15-22
23.S.2Sam 1,1-16Mt 22,23-33
24.Š.2Sam 1,17-27Mt 22,34-40
25.P.2Sam 2,1-11Mt 22,41-46
26.S.2Sam 2,12-32Mt 23,1-12
27.N.2Sam 3,1-21Mt 23,13-28
28.P.2Sam 3,22-39Mt 23,29-36
29.U.2Sam 4Mt 23,37-24,2
30.S.2Sam 5,1-16Mt 24,3-14
31.Š.2Sam 5,17-25Mt 24,15-22
Apríl
1.P.2Sam 6Mt 24,23-35
2.S.2Sam 7,1-7Mt 24,36-44
3.N.2Sam 7,8-17Mt 24,45-51
4.P.2Sam 7,18-29Mt 25,1-13
5.U.2Sam 8Mt 25,14-30
6.S.2Sam 9Mt 25,31-46
7.Š.2Sam 10Mt 26,1-16
8.P.2Sam 11,1-13Mt 26,17-29
9.S.2Sam 11,14-27Mt 26,30-35
10.N.2Sam 12,1-14Mt 26,36-46
11.P.2Sam 12,15-23Mt 26,47-56
12.U.2Sam 12,24-31Mt 26,57-75
13.S.2Sam 13,1-19Mt 27,1-14
14.Š.2Sam 13,20-39Mt 27,15-44
15.P.2Sam 14,1-20Mt 27,45-61
16.S.2Sam 14,21-33Mt 27,62-66
17.N.2Sam 15,1-12Mt 28,1-10
18.P.2Sam 15,13-23Mt 28,11-20
19.U.2Sam 15,24-37Rim 1,1-15
20.S.2Sam 16,1-4Rim 1,16-32
21.Š.2Sam 16,5-14Rim 2,1-10
22.P.2Sam 16,15-23Rim 2,11-16
23.S.2Sam 17,1-14Rim 2,17-29
24.N.2Sam 17,15-29Rim 3,1-20
25.P.2Sam 18,1-18Rim 3,21-31
26.U.2Sam 18,19-32Rim 4,1-12
27.S.2Sam 19,1-9aRim 4,13-25
28.Š.2Sam 19,9b-15Rim 5,1-11
29.P.2Sam 19,16-31Rim 5,12-21
30.S.2Sam 19,32-40Rim 6,1-11
Máj
1.N.2Sam 19,41-44Rim 6,12-23
2.P.2Sam 20Rim 7,1-13
3.U.2Sam 21,1-14Rim 7,14-25
4.S.2Sam 21,15-22Rim 8,1-17
5.Š.2Sam 22,1-25Rim 8,18-30
6.P.2Sam 22,26-51Rim 8,31-39
7.S.2Sam 23,1-7Rim 9,1-5
8.N.2Sam 23,8-39Rim 9,6-13
9.P.2Sam 24,1-10Rim 9,14-33
10.U.2Sam 24,11-17Rim 10,1-13
11.S.2Sam 24,18-25Rim 10,14-21
12.Š.Oz 1Rim 11,1-10
13.P.Oz 2,1-15Rim 11,11-16
14.S.Oz 2,16-25Rim 11,17-24
15.N.Oz 3Rim 11,25-36
16.P.Oz 4Rim 12,1-8
17.U.Oz 5Rim 12,9-21
18.S.Oz 6Rim 13,1-7
19.Š.Oz 7Rim 13,8-10
20.P.Oz 8Rim 13,11-14
21.S.Oz 9Rim 14,1-4
22.N.Oz 10,1-11Rim 14,5-12
23.P.Oz 10,12-15Rim 14,13-23
24.U.Oz 11Rim 15,1-13
25.S.Oz 12Rim 15,14-33
26.Š.Oz 13Rim 16,1-16
27.P.Oz 14Rim 16,17-27
28.S.Joz 1Ef 1,1-14
29.N.Joz 2Ef 1,15-23
30.P.Joz 3Ef 2,1-10
31.U.Joz 4Ef 2,11-22
Jún
1.S.Joz 5Ef 3,1-13
2.Š.Joz 6Ef 3,14-21
3.P.Joz 7Ef 4,1-16
4.S.Joz 8Ef 4,17-32
5.N.Joz 9Ef 5,1-14
6.P.Joz 10,1-15Ef 5,15-17
7.U.Joz 10,16-43Ef 5,18-20
8.S.Joz 11Ef 5,21-33
9.Š.Joz 12Ef 6,1-4
10.P.Joz 13Ef 6,5-9
11.S.Joz 14Ef 6,10-24
12.N.Joz 151Jn 1,1-4
13.P.Joz 161Jn 1,5-10
14.U.Joz 171Jn 2,1-6
15.S.Joz 181Jn 2,7-11
16.Š.Joz 191Jn 2,12-17
17.P.Joz 201Jn 2,18-25
18.S.Joz 211Jn 2,26-29
19.N.Joz 22,1-81Jn 3,1-12
20.P.Joz 22,9-341Jn 3,13-17
21.U.Joz 231Jn 3,18-24
22.S.Joz 24,1-151Jn 4,1-6
23.Š.Joz 24,16-331Jn 4,7-21
24.P.Ezdr 11Jn 5,1-5
25.S.Ezdr 2,1-351Jn 5,6-12
26.N.Ezdr 2,36-701Jn 5,13-17
27.P.Ezdr 3,1-71Jn 5,18-21
28.U.Ezdr 3,8-132Jn 1
29.S.Ezdr 4,1-163Jn 1
30.Š.Ezdr 4,17-24Zjav 1,1-8
Júl
1.P.Ezdr 5,1-5Zjav 1,9-20
2.S.Ezdr 5,6-17Zjav 2,1-7
3.N.Ezdr 6,1-12Zjav 2,8-11
4.P.Ezdr 6,13-22Zjav 2,12-17
5.U.Ezdr 7,1-10Zjav 2,18-29
6.S.Ezdr 7,11-26Zjav 3,1-6
7.Š.Ezdr 7,27-28Zjav 3,7-13
8.P.Ezdr 8,1-23Zjav 3,14-22
9.S.Ezdr 8,24-36Zjav 4
10.N.Ezdr 9,1-9Zjav 5,1-10
11.P.Ezdr 9,10-15Zjav 5,11-14
12.U.Ezdr 10,1-9Zjav 6,1-8
13.S.Ezdr 10,10-44Zjav 6,9-17
14.Š.Neh 1Zjav 7,1-8
15.P.Neh 2Zjav 7,9-17
16.S.Neh 3Zjav 8,1-6
17.N.Neh 4Zjav 8,7-13
18.P.Neh 5Zjav 9,1-12
19.U.Neh 6,1-14Zjav 9,13-21
20.S.Neh 6,15-7,3Zjav 10,1-7
21.Š.Neh 7,4-38Zjav 10,8-11
22.P.Neh 7,39-72Zjav 11,1-14
23.S.Neh 8Zjav 11,15-19
24.N.Neh 9Zjav 12
25.P.Neh 10Zjav 13,1-10
26.U.Neh 11Zjav 13,11-18
27.S.Neh 12Zjav 14,1-13
28.Š.Neh 13Zjav 14,14-20
29.P.Est 1,1-9Zjav 15
30.S.Est 1,10-22Zjav 16
31.N.Est 2Zjav 17
August
1.P.Est 3Zjav 18
2.U.Est 4Zjav 19,1-10
3.S.Est 5Zjav 19,11-21
4.Š.Est 6Zjav 20,1-6
5.P.Est 7Zjav 20,7-15
6.S.Est 8Zjav 21,1-8
7.N.Est 9,1-19Zjav 21,9-27
8.P.Est 9,20-32Zjav 22,1-7
9.U.Est 10Zjav 22,8-21
10.S.1Mojž 1,1-251Kor 1,1-17
11.Š.1Mojž 1,26-2,4a1Kor 1,18-31
12.P.1Mojž 2,4b-251Kor 2,1-5
13.S.1Mojž 31Kor 2,6-16
14.N.1Mojž 41Kor 3,1-5
15.P.1Mojž 51Kor 3,6-23
16.U.1Mojž 61Kor 4,1-13
17.S.1Mojž 71Kor 4,14-21
18.Š.1Mojž 81Kor 5
19.P.1Mojž 91Kor 6,1-8
20.S.1Mojž 101Kor 6,9-20
21.N.1Mojž 111Kor 7,1-16
22.P.1Mojž 121Kor 7,17-24
23.U.1Mojž 131Kor 7,25-40
24.S.1Mojž 141Kor 8
25.Š.1Mojž 151Kor 9,1-18
26.P.1Mojž 161Kor 9,19-23
27.S.1Mojž 171Kor 9,24-27
28.N.1Mojž 181Kor 10,1-13
29.P.1Mojž 191Kor 10,14-11,1
30.U.1Mojž 201Kor 11,2-16
31.S.1Mojž 211Kor 11,17-34
September
1.Š.1Mojž 221Kor 12,1-11
2.P.1Mojž 231Kor 12,12-31
3.S.1Mojž 24,1-271Kor 13
4.N.1Mojž 24,28-491Kor 14,1-25
5.P.1Mojž 24,50-671Kor 14,26-40
6.U.1Mojž 251Kor 15,1-11
7.S.1Mojž 261Kor 15,12-34
8.Š.1Mojž 27,1-331Kor 15,35-58
9.P.1Mojž 27,34-461Kor 16,1-12
10.S.1Mojž 281Kor 16,13-24
11.N.1Mojž 292Kor 1,1-11
12.P.1Mojž 30,1-242Kor 1,12-22
13.U.1Mojž 30,25-432Kor 1,23-2,4
14.S.1Mojž 31,1-212Kor 2,5-17
15.Š.1Mojž 31,22-542Kor 3
16.P.1Mojž 322Kor 4,1-6
17.S.1Mojž 332Kor 4,7-18
18.N.1Mojž 342Kor 5,1-10
19.P.1Mojž 352Kor 5,11-21
20.U.1Mojž 362Kor 6,1-10
21.S.1Mojž 372Kor 6,11-18
22.Š.1Mojž 382Kor 7,1-7
23.P.1Mojž 392Kor 7,8-16
24.S.1Mojž 402Kor 8,1-15
25.N.1Mojž 41,1-362Kor 8,16-24
26.P.1Mojž 41,37-572Kor 9
27.U.1Mojž 422Kor 10,1-11
28.S.1Mojž 432Kor 10,12-18
29.Š.1Mojž 442Kor 11,1-15
30.P.1Mojž 452Kor 11,16-33
Október
1.S.1Mojž 462Kor 12,1-10
2.N.1Mojž 472Kor 12,11-21
3.P.1Mojž 482Kor 13
4.U.1Mojž 49Fil 1,1-17
5.S.1Mojž 50Fil 1,18-30
6.Š.2Mojž 1Fil 2,1-11
7.P.2Mojž 2Fil 2,12-30
8.S.2Mojž 3Fil 3,1-14
9.N.2Mojž 4Fil 3,15-21
10.P.2Mojž 5,1-6,1Fil 4,1-9
11.U.2Mojž 6,2-27Fil 4,10-23
12.S.2Mojž 6,28-7,25Tit 1,1-9
13.Š.2Mojž 7,26-8,28Tit 1,10-16
14.P.2Mojž 9Tit 2,1-10
15.S.2Mojž 10Tit 2,11-15
16.N.2Mojž 11Tit 3,1-7
17.P.2Mojž 12,1-20Tit 3,8-15
18.U.2Mojž 12,21-51Filem 1,1-7
19.S.2Mojž 13Filem 1,8-25
20.Š.2Mojž 14Žid 1,1-4
21.P.2Mojž 15Žid 1,5-14
22.S.2Mojž 16Žid 2,1-4
23.N.2Mojž 17Žid 2,5-18
24.P.2Mojž 18Žid 3,1-6
25.U.2Mojž 19Žid 3,7-19
26.S.2Mojž 20,1-17Žid 4,1-11
27.Š.2Mojž 20,18-26Žid 4,12-16
28.P.2Mojž 21Žid 5,1-10
29.S.2Mojž 22Žid 5,11-14
30.N.2Mojž 23Žid 6,1-12
31.P.2Mojž 24Žid 6,13-20
November
1.U.2Mojž 25Žid 7,1-10
2.S.2Mojž 26Žid 7,11-28
3.Š.2Mojž 27Žid 8,1-5
4.P.2Mojž 28Žid 8,6-13
5.S.2Mojž 29Žid 9,1-14
6.N.2Mojž 30Žid 9,15-28
7.P.2Mojž 31Žid 10,1-18
8.U.2Mojž 32Žid 10,19-39
9.S.2Mojž 33Žid 11,1-7
10.Š.2Mojž 34Žid 11,8-22
11.P.2Mojž 35Žid 11,23-40
12.S.2Mojž 36Žid 12,1-11
13.N.2Mojž 37Žid 12,12-17
14.P.2Mojž 38Žid 12,18-29
15.U.2Mojž 39Žid 13,1-6
16.S.2Mojž 40Žid 13,7-25
17.Š.PlačJer 1Lk 1,1-25
18.P.PlačJer 2Lk 1,26-38
19.S.PlačJer 3Lk 1,39-45
20.N.PlačJer 4Lk 1,46-56
21.P.PlačJer 5Lk 1,57-66
22.U.Dan 1Lk 1,67-80
23.S.Dan 2,1-23Lk 2,1-20
24.Š.Dan 2,24-49Lk 2,21-40
25.P.Dan 3,1-25Lk 2,41-52
26.S.Dan 3,26-33Lk 3,1-20
27.N.Dan 4,1-14Lk 3,21-38
28.P.Dan 4,15-34Lk 4,1-13
29.U.Dan 5,1-7Lk 4,14-30
30.S.Dan 5,8-6,1Lk 4,31-37
December
1.Š.Dan 6,2-29Lk 4,38-44
2.P.Dan 7Lk 5,1-11
3.S.Dan 8Lk 5,12-16
4.N.Dan 9Lk 5,17-26
5.P.Dan 10,1-11,1Lk 5,27-32
6.U.Dan 11,2-20Lk 5,33-39
7.S.Dan 11,21-45Lk 6,1-5
8.Š.Dan 12,1-4Lk 6,6-11
9.P.Dan 12,5-13Lk 6,12-16
10.S.Jon 1Lk 6,17-19
11.N.Jon 2Lk 6,20-26
12.P.Jon 3Lk 6,27-36
13.U.Jon 4Lk 6,37-42
14.S.Hag 1Lk 6,43-46
15.Š.Hag 2Lk 6,47-49
16.P.Iz 1,1-17Lk 7,1-10
17.S.Iz 1,18-31Lk 7,11-17
18.N.Iz 2Lk 7,18-35
19.P.Iz 3,1-4,1Lk 7,36-50
20.U.Iz 4,2-6Lk 8,1-3
21.S.Iz 5,1-7Lk 8,4-15
22.Š.Iz 5,8-30Lk 8,16-18
23.P.Iz 6Lk 8,19-21
24.S.Iz 7Lk 8,22-25
25.N.Iz 8Lk 8,26-39
26.P.Iz 9Lk 8,40-56
27.U.Iz 10Lk 9,1-11
28.S.Iz 11Lk 9,12-17
29.Š.Iz 12Lk 9,18-22
30.P.Iz 13Lk 9,23-27
31.S.Iz 14Lk 9,28-36

Na stiahnutie

Sprievodca čitateľa Biblie na rok 2022
© 2008–2022. Používame iba súbory cookie nevyhnutné na fungovanie stránky.