Gyülekezeti alkalmaink

Rendszeres heti alkalmaink
nap időpont alkalom helyszín megjegyzés
kedd 17.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem
szerda 15.00 magyar nyelvű ifjúsági bibliaóra a lelkészi hivatal tanácsterme a nyári szünidőben szünetel
csütörtök 17.00 szlovák nyelvű bibliaóra a lelkészi hivatal tanácsterme
péntek 17.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem a nyári szünidőben szünetel
vasárnap 9.00 szlovák nyelvű istentisztelet
és gyermek-istentisztelet
templom a gyermek-istentisztelet
a nyári szünidőben szünetel
10.30 magyar nyelvű istentisztelet
és gyermek-istentisztelet
templom a gyermek-istentisztelet
a nyári szünidőben szünetel

Hirdetések (2021. február 28.)

 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. február 28-án, vasárnap 11:00 órai kezdettel a Pátria Rádió hullámhosszán református istentiszteletet közvetítenek. Igét hirdet nt. Abaházy Zsolt, a Simonyi–Feledi Református Egyházközség lelkipásztora.
 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. február 24-én Dr. Nagy Lajos Zoltán férfitestvérünk életének 91. életévében visszaadta lelkét Teremtőjének. A gyászistentiszteletre 2021. március 1-jén, hétfőn 10:55 órai kezdettel kerül sor a Krematórium ravatalozójából. Isten vigasztaló kegyelme vegye körül a gyászolókat.
 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021 a népszámlálás éve Szlovákiában. Vállaljuk és valljuk meg reformátusságunkat a 2021. február 15-én kezdődő népszámláláskor, és jelöljük be a digitális űrlap 13. kérdésében a református valláshoz való tartozásunkat, mert reformátusságunk érték! Mindenki számít! Hisszük, hogy összefogásunk eredményes lesz! Ezzel nemzedékünk megújulását, megerősödését és megtartatását szolgáljuk! Ahogy elődeink számára is így volt, legyen most is így: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 90,1)
 • Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy Nt. Buza Bodnár Aranka és Nt. Buza Zsolt, 2021. március 1. és 8. között, hétfőtől hétfőig szabadságon lesznek. A szabadságolási időszak alatt a lelki szolgálatokat Nt. Peres Zsuzsanna lelkésznő látja el. Köszönjük szépen a hűséges szolgálatokat.
 • Általános tájékoztatás az érvényes korlátozásokról:
  1. Az istentiszteletek és a további lelki alkalmak visszavonásig szünetelnek. Megértésüket köszönjük!
  2. A keresztelők, esküvők, temetések megtartása a szolgálattevőkön kívül hat fő részvételével engedélyezett.
  3. A gyülekezet lelkészei a Lelkészi Hivatalban továbbra is mindenki számára rendelkezésre állnak! Kérjük, előzetesen érdeklődjenek a megadott elérhetőségeken, és szívesen segítünk!
  4. További tájékoztatás, istentiszteletek és egyéb alkalmak közvetítése Egyetemes Egyházunk honlapján, gyülekezeti honlapunkon, és a Facebookon megtalálhatóak.
  5. Imádkozzunk a járvány megfékezéséért, a fertőzöttek gyógyulásáért, a gyászolókért, az egészségügyben és más ágazatokban dolgozókért, a megélhetésükért aggódókért, az oktatás, valamint a hétköznapi élet mihamarabbi megújításáért. EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Igehirdetések

Rádiós istentiszteletek