Gyülekezeti alkalmaink

Rendszeres heti alkalmaink
nap időpont alkalom helyszín megjegyzés
kedd 17.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem
szerda 15.00 magyar nyelvű ifjúsági bibliaóra a lelkészi hivatal tanácsterme a nyári szünidőben szünetel
csütörtök 17.00 szlovák nyelvű bibliaóra a lelkészi hivatal tanácsterme
péntek 17.00 magyar nyelvű bibliaóra gyülekezeti terem a nyári szünidőben szünetel
vasárnap 9.00 szlovák nyelvű istentisztelet
és gyermek-istentisztelet
templom a gyermek-istentisztelet
a nyári szünidőben szünetel
10.30 magyar nyelvű istentisztelet
és gyermek-istentisztelet
templom a gyermek-istentisztelet
a nyári szünidőben szünetel

Hirdetések (2021. április 18.)

 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. április 18-án, vasárnap 11:00 órai kezdettel a Pátria Rádió hullámhosszán református istentiszteletet közvetítenek. Igét hirdet nt. Pándy Árpád, a Nagykaposi Református Egyházközség lelkipásztora.
 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy 2021. április 18-án, vasárnap 9:00 órai kezdettel a Duna Televízió hullámhosszán református istentiszteletet közvetítenek Nagykanizsáról.
 • 2021. április 14-én, szerdán a Krematórium ravatalozójában vettünk búcsút özv. Gavora Pálné szül. Varga Júlia testvérünktől, akit Isten életének 93. évében szólított el közülünk. A vigasztalás üzenetét az Ézsaiás próféta könyve 54. részének 6–8.10. versei alapján hirdettük: „Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened: Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó Urad. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad.” (Ézs 54,6–8.10) Isten vigasztaló kegyelme vegye körül a gyászolókat.
 • 2021. április 15-én, csütörtökön templomunkban a keresztség sákramentumában részesült Majchrák Diana, Majchrák Mihály református férfitestvérünk és Holomka Janka római katolikus nőtestvérünk elsőszülött leánygyermeke. Az Úr Igéjét és a keresztségről szóló tanítást az Apostolok Cselekedetei 2. részének 37–39. versei alapján hirdettük: „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel 2,37–39) Isten áldása kísérje a Majchrák családot.
 • Értesítjük a gyülekezet tagjait, hogy a járványügyi helyzet javulásának köszönhetően a kormány több enyhítésre is rábólintott, így 2021. április 19-től már tarthatóak templomi istentiszteletek. Az istentiszteletek megtartásának feltételei:
  • 15 m2/fő beltérben; templomunk esetében ez max. 30 főt jelent.
  • FFP2-es arcmaszk viselése;
  • belépéskor kézfertőtlenítés.
  Mindennek ismeretében az egyházközség elnökségének a felelőssége, hogy az istentiszteleten való részvétel a fentebbi feltételek teljesülésével valósuljon meg. Megértésüket köszönjük.
 • Ha Isten életben tart minket, 2021. április 25-én az alábbi alkalmaink lesznek az ige körül:
  • 9:00 Istentisztelet szlovák nyelven
  • 9:00 Gyermekistentisztelet szlovák nyelven
  • 9:45 Istentisztelet magyar nyelven
  • 10:30 Istentisztelet magyar nyelven
  • 10:30 Gyermekistentisztelet magyar nyelven
  Bibliaórákat még ezen a héten személyes jelenlét mellett nem tartunk, de a gyülekezet honlapján továbbra is elérhetőek lesznek.
 • Értesítjük a kedves testvéreket, hogy személyi adójuk 2%-át felajánlhatják a Pozsony környékén Református Egyházunk berkein belül szolgáló intézményeknek. Köszönjük szépen a megértésüket.
  • Emmaus občianske združenie, Sídlo: 925 23 Jelka Jamová 611/4, IČO: 42156360
  • Reformovaná záchranná misia, Sídlo: 930 14 Mad 104, IČO: 36078158

Igehirdetések

Rádiós és tévés istentiszteletek és áhítatok