Štúdie

Rozdiely medzi luteranizmom a kalvinizmom
Počet veriacich v Slovenskej republike
Nemocničná duchovná služba v Bratislave
Kálvin János újszövetségi kommentárjai
Kálvin írásértelmezése és írásmagyarázatai
A kálvinizmus és luterizmus közötti különbségek